Sport en Cultuur

Sport en cultuur, het zijn twee sectoren waarop we in onze gemeente supertrots mogen zijn. Gemeentebelangen wil zich ook in de komende bestuursperiode sterk maken voor het behoud van sportieve en culturele voorzieningen. Gemeentebelangen blijft graag in gesprek met inwoners, organisaties en verenigingen om suggesties, tips en mogelijkheden uit te wisselen.

 • Er wordt niet getornd aan zwembad De Tippe in Heino! Ook willen we de niet-gemeentelijke zwembaden in Luttenberg en Heeten blijvend ondersteunen
 • De bibliotheken blijven ook in de toekomst dé plek voor de informatievoorziening. We werken toe naar een eigentijdse opzet in combinatie met andere voorzieningen, zoals onderwijs, culturele en educatieve organisaties
 • Het Hoftheater blijft de spin in het web als het gaat om culturele activiteiten in Raalte, maar de culturele activiteiten van Theater Podium Heino mogen ook rekenen op onze steun
 • We erkennen de waarde van karakteristieke boerderijen in het Sallandse landschap en zetten ons daarom vol in voor het behoud van dit beeld
 • Het Overijssels kanaal moet uitgroeien tot een toeristische trekpleister
 • We staan positief tegenover een nieuwe bestemming voor monumenten, kerkgebouwen en industrieel erfgoed. Wel is het zaak om dit op te pakken in samenhang met andere ruimtelijke vraagstukken
 • De kunstensector moet ondernemender en innovatiever worden. Cultureel ondernemerschap in combinatie met creatieve financiering kan rekenen op onze steun
 • Festivals en evenementen vergroten de toeristische en economische aantrekkingskracht van Raalte en moeten daarom worden gestimuleerd
 • Boerderij Strunk krijgt de kans om te vernieuwen en uit te groeien tot cultureel centrum.
 • We erkennen de functie van Museum De Laarman als het gaat om promotie van de streekcultuur en Sallandse tradities en steunen daarom de activiteiten aldaar
 • Ons cultureel erfgoed verdient een prominente plek in de toeristische programma’s
 • We stimuleren de samenwerking van kleinere musea met andere kleinere musea in Salland en Twente
 • Jonge kinderen moeten volop de kans krijgen hun creativiteit en talent te ontwikkelen
 • Grensoverschrijdend gedrag langs sportvelden en in sportcentra moet worden aangepakt
 • Sportaccommodaties kunnen prima bijspringen als het gaat om WMO- en zorggerelateerde onderwerpen
 • Statushouders/migranten en uitkeringsgerechtigden met een afstand tot de arbeidsmarkt worden geacht vrijwilligerswerk te verrichten of een club- of taalstage te volgen bij een sportvereniging
 • Er moet voldoende sport- en bewegingsaanbod zijn dat bijdraagt aan de preventie van ziekten en overgewicht
Interessant? Deel het direct met uw netwerk