Veiligheid

Waarom komen zoveel jonge gezinnen terug naar de gemeente Raalte? Ooit vertrokken om elders in het land te gaan studeren, maar inmiddels met opgroeiende kinderen komen ze maar al te graag terug naar hun geboortegrond. Ze willen hun kinderen laten opgroeien in een veilige omgeving! Dit is een belangrijk kenmerk van onze gemeente. Gemeentebelangen is zich bewust dat veiligheid een onderwerp is dat voortdurend op de agenda moet staan. En dat is een breed thema, want ook verkeersveiligheid is voor ons een prioriteit!

  • De buurt WhatsApp groepen zijn in meerdere kernen een groot succes. Dit willen we verder uitbouwen en ondersteunen.
  • Het thema verkeersveiligheid moet beter onder de aandacht worden gebracht van zowel jongeren als senioren
  • Actie is gewenst om het veiligheidsgevoel op donkere plekken te vergroten
  • We blijven ons inzetten voor (modern) noaberschap
  • De verkeersveiligheid rondom scholen heeft bij ons een hoge prioriteit
  • De laatste cijfers geven aan dat het goed is meer aandacht te besteden aan de mogelijkheden van Inbraakpreventie
Interessant? Deel het direct met uw netwerk