Verkeer en vervoer

Verkeer en vervoer blijft ook in de nieuwe raadsperiode één van de belangrijkste uitdagingen voor het college en de gemeenteraad.  Natuurlijk gaat het daarbij vaak over de N35. Gelukkig kunnen we stellen dat er een goed vooruitzicht is op tijdelijke en zelfs definitieve oplossingen (o.a. Kruispunt Bos en Mariënheem). Er zijn inmiddels goede tijdelijke oplossingen gevonden. We blijven vechten voor goede openbaar vervoermogelijkheden die de kernen van onze gemeente met elkaar verbinden. We blijven oog houden voor verkeersonveilige situaties en gaan met onze inwoners in gesprek  over de beste oplossingen.

  • Mariënheem verdient een duurzame oplossing op het gebied van verkeersveiligheid: de aanleg van een rondweg
  • Samen met de inwoners willen we de knelpunten op de N35, waaronder de Hagenweg, uitwerken en aanpakken. Speciale aandacht gaat uit naar landbouwverkeer en fietsers
  • Sluipverkeer leidt tot gevaarlijke situaties en moet daarom worden tegengegaan
  • De openbare ruimte – waaronder voetpaden – moet voor iedereen goed toegankelijk en veilig bereikbaar zijn. Een kritische blik op obstakels en steile hellingen in trottoirs is daarom noodzakelijk
  • De Almelosestraat in Raalte en de Zwolseweg in Heino moeten worden aangepakt
  • We zijn voorstander van een netwerk van fietssnelwegen tussen Raalte en omliggende grote plaatsen. De prioriteit wordt gegeven aan de fietssnelweg F35 tussen Zwolle en Nijverdal, maar we gaan ons ook inzetten voor de F348 naar Deventer
  • Veilige fietspaden zijn een must. Tegelfietspaden moeten daarom worden vervangen door asfalt
  • Verkeersveiligheid is een belangrijk thema, dus we willen het gedrag van zowel fietsers als automobilisten onder de loep nemen en waar nodig maatregelen treffen
  • Waar mogelijk moeten onveilige verkeersknelpunten in en buiten de kernen worden aangepakt
  • We blijven ons inzetten voor een passende vorm van openbaar vervoer.

Voor meer informatie over de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal verwijzen we u naar de     WEBSITE     van Rijkswaterstaat.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk