Start gemeenteraad

Aanstaande donderdag 3 september starten de vergaderingen van de gemeenteraad Raalte weer na het zomerreces. Zo staat er om 19.30 uur een Raadsvergadering en aansluitend een Rond de Tafelsessie op de kalender.

Onderwerpen Raadsvergadering:

Installatie van de heer Moorman

Benoeming van de heer Moorman in de Rekeningcommissie

Benoeming lid in de werkgeverscommissie

Afscheid van de heren Buitenkamp en Terlouw

Klik hier voor de volledige agenda:  Raadsvergadering

 

Onderwerpen Rond de Tafelsessie:

Presentatie nieuw gemeentelogo (informatief)

Raadsvoorstel ontwerp bestemmingsplan buitengebied Raalte, verzamelplan 2020 (door
agendacommissie voorgesteld als bespreekstuk)

Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan Heeten, Nieuw Stevenskamp (door
agendacommissie voorgesteld als hamerstuk)

Raadsvoorstel Zomernota 2020 (door agendacommissie voorgesteld als bespreekstuk)

Klik hier voor de volledige agenda:  Rond de Tafelsessie

Interessant? Deel het direct met uw netwerk