Start KR8plan in de gemeente Raalte

Inwoner gemeente Raalte stuurt meer zelf met KR8plan

Vanaf januari gaan alle organisaties op het gebied van zorg, jeugdzorg, werk en inkomen, welzijn en de gemeente Raalte anders samenwerken. In de nieuwe aanpak wordt gewerkt met één KR8plan.  Hierdoor hoeven inwoners die van verschillende organisaties ondersteuning nodig hebben niet steeds opnieuw hun verhaal te vertellen.

Als er binnen een gezin meerdere hulpverleners helpen, gebeurt het soms dat de hulpverleners langs elkaar heen werken. Dit is natuurlijk niet de bedoeling. Om dit te voorkomen  wordt samengewerkt in één plan, dat samen met de inwoner wordt gemaakt. Dit wordt het KR8plan genoemd.

De kracht van de inwoner en zijn eigen sociale netwerk (vrienden, familie en buren) staat hierin centraal. Bij problemen wordt bekeken wat inwoners zelf kunnen doen om hun situatie te verbeteren. Als daarmee de vragen niet verholpen zijn, wordt samen met de gemeente en de partnerorganisaties aan een passende oplossing gewerkt. Dit kan bijvoorbeeld ondersteuning door vrijwilligers of professionals zijn, maar ook het toekennen van een maatwerkoplossing jeugd of WMO zoals dagbesteding, woningaanpassing of jeugdhulp is een mogelijkheid. Soms is schuldhulp of een bijstandsuitkering nodig.

Daarnaast is er binnen het KR8plan ook ruimte om inwoners te ondersteunen die volgens bestaande wet- en regelgeving geen aanspraak kunnen maken op bepaalde voorzieningen. Soms kan zo’n zogenaamde ‘out of the box’ oplossing  voorkomen dat er later zwaardere zorg of ondersteuning nodig is. De gemeente Raalte heeft hiervoor € 25.000,- gereserveerd.

In het KR8plan wordt één regisseur als aanspreekpunt aangewezen, deze regelt de samenwerking tussen de hulpverleners en is contactpersoon voor alle betrokkenen. Er wordt altijd met de inwoner zelf afgesproken wat er gaat gebeuren; hij of zij heeft zelf de regie over zijn eigen plan. Ook over het delen van informatie worden samen met het gezin goede afspraken gemaakt.

De organisaties die samen gaan werken binnen het KR8plan zijn: Gemeente Raalte, De Kern, MEE IJsseloevers, Landstede Welzijn, Carinova Mantelzorgondersteuning, Evenmens, Vriendendiensten Deventer, Humanitas en Vluchtelingenwerk. Met andere zorg- en welzijnsorganisaties wordt de samenwerking binnen het KR8plan nog besproken. Het komende jaar volgen de medewerkers van de partnerorganisaties een groot scholingsprogramma om te leren op dezelfde manier te werken en samen te werken.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk