Startmoment Grip op Verwardheid

Leren omgaan met verward gedrag? Kom naar de training of workshop

Gemeenten Raalte en Olst-Wijhe verzorgen vanaf september 2018 samen met MEE IJsseloevers en Impluz, onderdeel van Dimence, trainingen en workshops voor mensen die in hun omgeving mensen tegenkomen met onbegrepen gedrag. Tijdens de startbijeenkomst van het project ‘Grip op Verwardheid’ op 10 september kregen geïnteresseerden hier meer informatie over.   

Training & workshops
De training Grip op Verwardheid is onderdeel van de gemeentelijke aanpak rondom verward gedrag.
Tijdens de training wordt er aandacht besteed aan veel voorkomende oorzaken van verward gedrag. Naast psychische problemen, kunnen ook niet aangeboren hersenletsel, autisme en dementie oorzaken zijn voor verward gedrag. Met de training vergroot u uw kennis en ontwikkelt u vaardigheden om met mensen met verward gedrag om te gaan. Vragen als ‘Waarom vertonen mensen bepaald gedrag?’ en ‘Hoe kunt u het beste handelen in bepaalde situaties?’ staan centraal tijdens de trainingen. Ook worden er ervaringsdeskundigen ingezet die vanuit eigen ervaring vertellen over aandachtspunten in communicatie en omgang.

Voor wie?
De training Grip op Verwardheid is er voor iedereen (wonend of werkend in Raalte of Olst-Wijhe) die in aanraking komt met verwarde personen. Hierbij kunt u denken aan de naaste omgeving, zorgprofessionals, vrijwilligers, inwoners en medewerkers van de gemeente. Er worden in de komende twee jaar acht uitgebreide trainingen gegeven.

Workshops
Niet iedereen heeft behoefte aan een uitgebreide training. Denk bijvoorbeeld aan winkeliers. Voor hen is een workshop geschikt. Zij krijgen met de workshop meer begrip en leren hoe ze moeten handelen. Een workshop duurt 2 uur en daarvan zijn acht data gepland.

De trainingen en workshops worden gegeven door gecertificeerde trainers van Impluz en MEE IJsseloevers. De eerste training en workshop starten in september 2018. Kijk voor meer informatie, data, tijdstippen, locaties en aanmelden van alle trainingen en workshops op www.gripopverwardheid.nl.

Kunt u als inwoner van de gemeente Raalte niet op de data van de trainingen of workshops? Dan bent u natuurlijk vrij om de training of workshop in de gemeente Olst-Wijhe te volgen.

In de uitvoering van dit project werken de gemeenten Raalte en Olst-Wijhe samen met MEE IJsseloevers en Impluz.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk