Stemverklaring begroting

Afgelopen donderdag tijdens de raadsvergadering heeft de fractie van GemeenteBelangen tegen de begroting gestemd, dit met onderstaande stemverklaring:

Volgens GemeenteBelangen is deze begroting onvolledig, veel toekomstige uitgaven zijn niet meegenomen, waaronder nieuw of verbouw gemeentehuis. Ook extra geld wat nodig is voor onderwijs huisvesting en jeugdhulp ontbreken in deze begroting.

Het niet indexeren van de OZB terwijl er veel financiële onzekerheden zijn vinden wij niet verstandig. De verhoging van de toeristenbelasting komt niet overeen met de doelstellingen uit het coalitie akkoord. Er wordt onvoldoende geld vrijgemaakt voor sportclubs zodat sport voor iedereen in Raalte haalbaar en betaalbaar blijft.

GemeenteBelangen wil graag dat de inwoners van de gemeente Raalte niet alleen nu maar ook in de toekomst hier fijn kunnen wonen. Daarom kan GemeenteBelangen niet instemmen met de begroting zoals deze nu voorligt.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk