Steun aan de agrarische sector binnen Raalte

Afgelopen donderdag stond Steun aan de agrarische sector binnen de gemeente Raalte op de Agenda. Daarin werden 4 ingediende moties besproken. Jan Schokker nam hierin namens GemeenteBelangen het woord. Laat het duidelijk zijn dat GemeenteBelangen al jaren inzet op het ondersteunen en faciliteren van de agrarische sector en ondernemers binnen de Gemeente Raalte. GemeenteBelangen zal er alles aan doen om op lokaal niveau zo goed mogelijk invulling te geven aan de praktische invulling van alle wettelijke regels die op de Raalter agrariër afkomen. Leidend is daarbij dat bedrijven ruimte krijgen om zich te kunnen blijven ontwikkelen, en er een verdienmodel ontstaat waarbij een eerlijk en fatsoenlijk inkomen mogelijk blijft als voedsel product.

GemeenteBelangen maakt nu al drie termijnen deel uit van het college. GemeenteBelangen heeft al heel veel in gang gezet om de sector te ondersteunen en agrarisch ondernemers te helpen om ook in de toekomst een goede boterham te verdienen.

Enkele voorbeelden hiervan zijn: gebiedscoördinator, ruimte coach, erfcoach ook organisaties als Leader, Stimuland, Groen Blauwe Diensten en LAG worden ondersteund. Verder draagt de gemeente financieel en met ambtelijke ondersteuning bij aan projecten als Salland boert en eet bewust, Groen samen doen en kostbaar Salland.

Wel merkt Gemeente Belangen dat veel belanghebbenden nog onvoldoende op de hoogte zijn van de vele faciliteiten die de gemeente de ondernemers in de agrarische sector biedt. Daarop heeft GemeenteBelangen het college gevraagd duidelijkheid en voorlichting te geven over de ondersteuning en faciliteiten vanuit de Gemeente voor de agrarische ondernemers.

Uiteindelijk werd 1 motie aangenomen waarin de gemeenteraad het college van Burgemeester en Wethouders oproept om de agrarische sector in Raalte te ondersteunen in de zoektocht naar verdienmodellen voor een gezonde bedrijfsvoering.  GemeenteBelangen hoopt in het voorjaar van 2022 concrete initiatieven op gebied van ondersteuning in de agrarische sector terug te horen van het college.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk