Stoken snoeihout

Snoeihout verbranden in maart en november juridisch niet mogelijk

Sinds februari van dit jaar is het verbranden van snoeihout in de openlucht in de gemeente Raalte alleen nog met Pasen toegestaan. De gemeenteraad heeft het college gevraagd uit te zoeken of het bij voorkeur met een algemene ontheffing, juridisch mogelijk is om stoken van snoeihout in de maanden maart en november mogelijk te maken. Dit blijkt na meervoudige en externe juridische toetsing niet mogelijk te zijn. Stoken is bij wet verboden en er mag wettelijk alleen incidenteel, individueel en kortdurend een ontheffing worden geboden. De aanvrager van de ontheffing moet aantonen dat het belang van het verbranden van snoeihout in de openlucht zwaarder weegt dan het milieubelang. Gezien het eigen duurzaamheidbeleid en de alternatieven die er zijn voor het zich ontdoen van snoeihout, kan het college stoken, buiten Pasen om, niet toestaan.

Er zijn naast het verbranden van snoeihout in de openlucht andere mogelijkheden om je op een meer milieuvriendelijke manier van snoeihout te ontdoen, zoals:

– ter plekke versnipperen;

– op rillen leggen;

– (inpandig) verbranden waarbij (hernieuwbare) energie wordt opgewekt, zoals in houtkachels;

– het snoeihout zes keer per jaar gratis naar meerdere locaties van de ROVA brengen.

Gezien het wettelijk verbod, de geboden alternatieven en het eigen duurzaamheidbeleid, blijft het college bij het besluit om buiten Pasen het verbranden van snoeihout in de openlucht niet toe te staan. Alleen het belang van de traditie van paasvuren weegt volgens het college zwaarder dan het belang van het milieu. Daar kan dan ook ontheffing voor worden aangevraagd.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk