Taakstelling vergunninghouders

Raalte op koers met taakstelling vergunninghouders 2015

Alle gemeenten in Nederland krijgen op basis van hun grootte elk jaar een taakstelling van het Rijk om een vastgesteld aantal vergunninghouders te huisvesten. Wethouder Wout Wagenmans: ‘Nu we in het derde kwartaal van het jaar zijn, maken we de balans op en constateren we dat we voor het jaar 2015 op koers zijn.’

Stand van zaken
De gemeente Raalte moet in 2015 voor 68 vergunninghouders een woning beschikbaar stellen.
Wethouder Wagenmans: ‘Zoals de situatie nu is gaan we voldoen aan deze taakstelling. Er zijn inmiddels 40 personen gehuisvest. Voor de rest van 2015 is er dus nog een opgave van 28 personen. Het restant van de taakstelling verwachten we versneld in te lopen.’
In de eerste helft van 2015 zijn meerdere alleenstaande mannen aan de gemeente gekoppeld waarvoor een gezinshereniging is gepland. Hiervoor zijn al woningen beschikbaar. Het gaat hier veelal om grote gezinnen. De gezinsleden zijn onderweg of zijn voor een deel al in Nederland, maar wachten nog op registratie door de IND. De feitelijke plaatsing kan plaatsvinden nadat de registratie bij de IND is afgerond.

Maatregelen om toenemende druk op de huurmarkt te voorkomen
De taakstelling voor vergunninghouders is dit jaar flink gestegen (verdubbeld) en ook voor 2016 vindt een verdere toename plaats. Hoewel uit de cijfers nog niet blijkt dat de druk op de reguliere huurmarkt door deze taakstelling is toegenomen, ziet Raalte dat wel als een risico voor 2016. Om hierop te anticiperen heeft SallandWonen een aantal bouwplannen naar voren gehaald. Deze maatregel is bedoeld om een toenemende druk op de huurmarkt te voorkomen. De nieuwe complexen zijn niet specifiek bestempeld voor het huisvesten van vergunninghouders. Uitgangspunt is de vergunninghouders verspreid over de gemeente te huisvesten. Dit om de integratie zoveel mogelijk te bevorderen.

Tevreden over de samenwerking
De verhoogde taakstelling voor vergunninghouders vraagt extra inzet van alle partijen.
Wethouder Wagenmans: ‘We zijn tevreden over de onderlinge samenwerking op dit gebied en de inzet van alle partijen. Gemeente, SallandWonen en Stichting Vluchtelingenwerk werken intensief samen en hebben structureel overleg om deze gezamenlijke taakstelling te realiseren.’

Status vluchteling
In de media wordt afwisselend gesproken over asielzoekers, vluchtelingen, statushouders en vergunninghouders. Dit zorgt voor onduidelijkheid. Als van een asielzoeker is vastgesteld dat hij of zij terecht asiel heeft aangevraagd en een verblijfsvergunning ontvangt, is er sprake van een vergunninghouder (dit wordt ook wel statushouder genoemd).

AZC
De aanwezigheid van een AZC heeft geen gevolgen voor de taakstelling voor vergunninghouders.
Vergunninghouders worden uit een AZC over verschillende gemeenten gehuisvest, overeenkomstig de taakstelling van de gemeenten. Vergunninghouders mogen niet zelf beslissen waar ze gaan wonen.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk