Te weinig parkeerplaatsen in uw straat? Geef het door!

Het autobezit neemt toe. Hierdoor kan er een tekort aan parkeerplaatsen ontstaan. Vooral in woonwijken kan dit vervelend zijn. De gemeente Raalte wil graag een beter beeld krijgen van waar men een tekort aan parkeerplaatsen in de straat ervaart. Daarom roept de gemeente inwoners op dit door te geven via www.raalte.nl/parkeerdruk.

In 1995 lag het autobezit op 0,86 per huishouden. Verwacht wordt dat dit in 2030 op 1,13 auto’s ligt. Meldingen over een tekort aan parkeerplaatsen komen meestal uit oudere woonwijken. Maar ook in nieuwe woonwijken kan hier sprake van zijn.

Online vragenlijst
Om een goed beeld van de huidige situatie te krijgen heeft de gemeente uw hulp nodig. Vindt u dat er een tekort is aan parkeerplaatsen in uw straat? Geef het door! Vul de online vragenlijst in op www.raalte.nl/parkeerdruk. Dit kan tot en met vrijdag 19 juli.

Vervolg
De binnengekomen locaties worden geïnventariseerd, gebundeld en op hoofdlijnen geanalyseerd. Meldingen die de afgelopen twee jaar zijn gemaakt worden ook meegenomen. De uitkomsten en mogelijke vervolgstappen worden in het najaar aan de gemeenteraad voorgelegd.

29 juni 2019

Interessant? Deel het direct met uw netwerk