Terugblik begrotingsvergadering afgelopen donderdag

Voor GemeenteBelangen staat de inwoner centraal en staat betrokkenheid en samenwerking hoog op de lijst. GemeenteBelangen heeft daarom een amendement gemaakt voor de “Burgerbegroting Heeten”. Deze is unaniem aangenomen met 24 stemmen voor (1 raadslid was afwezig). Heeten begroot kan hierdoor met € 10.000 van start om uit te zoeken of een burgerbegroting haalbaar is.

Sport is ook een belangrijk onderwerp voor GemeenteBelangen. Doordat de oude sportvisie dateert uit 2004, heeft GemeenteBelangen gepleit voor een herziene sportvisie welke samen met sportverenigingen, het onderwijs, maatschappelijke organisaties en de inwoners tot stand moet komen. GemeenteBelangen heeft hiervoor een motie ingebracht welke vraagt om een startnotitie te maken voor een beleidsplan Sport over het tijdvak 2019 – 2023. Deze motie is met 23 stemmen voor en 1 stem tegen aangenomen.

Dan het minimabeleid wat recentelijk is vastgesteld binnen de gemeenteraad. Het is algemeen bekend dat mensen binnen de minima weinig te besteden hebben. Als ze vanuit een uitkering of baan met een laag salaris, werk willen aanvaarden (bv bij een proefplaatsing) en hiervoor arbeidskosten moeten maken, moet het niet zo zijn dat dit geld gaat kosten. Via verschillende kanalen heeft GemeenteBelangen namelijk de afgelopen tijd geluiden gehoord dat dit ook in Raalte speelt. Ook het NIBUD schrijft in een onderzoek dat alleen het stimuleren van werk mensen uit de armoede kan halen. Werken moet lonen! GemeenteBelangen had daarom ook een motie ingebracht “vergroten banenkans Minima” . Helaas kreeg deze motie alleen de steun van de PvdA, GL en D66. 10 stemmen voor en 14 tegen. GemeenteBelangen besloot daarom deze motie aan te houden en in de toezegging van de wethouder mee te gaan, om met elkaar in gesprek te gaan en in kaart te brengen hoe het op dit moment gaat en of er een oplossing voor dit probleem kan komen.

Via onderstaande links zijn het amendement en de motie’s in te zien:

Interessant? Deel het direct met uw netwerk