Toekomstbestendig gemeentehuis

Raalte verduurzaamt gemeentehuis en geeft ruimte aan verhuur

De gemeente Raalte heeft onderzocht hoe het gemeentehuis verder verduurzaamd kan worden en hoe de ruimte in het gemeentehuis beter benut kan worden. Daarom stelt het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad voor om het gemeentehuis aardgasvrij te maken en de werkomgeving te moderniseren waardoor ook een deel van het gemeentehuis vrij komt voor verhuur.

Verduurzaming

De gemeente Raalte staat voor de opgave om haar gebouwen te verduurzamen voor 2030 en 49% minder CO2 uit te stoten. Daarom stelt het college voor om het gemeentehuis nu aardgasvrij te maken en andere duurzaamheidsmaatregelen te treffen, zoals de buitenmuren isoleren, glaswerk waar nodig vervangen en verlichting vervangen door LED.

Toekomstgericht werken

Uit bezettingsonderzoeken voor de Coronapandemie bleek dat de beschikbare ruimte niet voldoende efficiënt werd gebruikt. Daarnaast heeft de pandemie tot een nieuwe manier van (samen)werken geleid. Thuiswerken blijft en het gemeentehuis wordt meer een plek om elkaar te ontmoeten.

Daarom kan de gemeente 800 m2 vrijmaken om te kunnen verhuren. De beschikbare ruimte voor inwoners, ambtenaren, college en raad wordt slimmer ingericht en krijgt deels een andere functie in het voorstel.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk