Toekomstvisie Schoonhetenseweg-Portlanderdijk

Schoonhetenseweg weer klaar voor de toekomst

Er is onderhoud nodig aan de rijbaan en bomen van de Schoonhetenseweg en een deel van de Portlanderdijk. De gemeente Raalte grijpt deze kans aan om ook de verkeersveiligheid mee te nemen in de aanpak en werkt daarom aan een toekomstvisie voor deze wegen. Wethouder Jacques van Loevezijn: “De Schoonhetenseweg is een weg met landschappelijke en historische waarde. Voor de toekomst willen we dat deze weg veilig is voor alle weggebruikers, uiteraard met behoud van het historische karakter. “

Bij het opstellen van de toekomstvisie zijn bewoners betrokken. Zowel via de website als tijdens online bewonersbijeenkomst hebben zij knelpunten aangeven en ideeën over de weg gedeeld. Met de input van de bewoners, de kwaliteiten en kansen die het gebied heeft en het onderhoud dat nodig is, heeft de gemeente Raalte samen met Odin Landschapsontwerp een toekomstvisie ontwikkeld.

De toekomstvisie

Om de wegen weer klaar te maken voor de toekomst is het plan om verschillende onderdelen aan te pakken. In de eerste plaats het geplande onderhoud aan het wegdek en de bomen. Daarnaast wordt de verkeersveiligheid en het landelijk karakter onder de loep genomen. Dit samen vormt de visie voor de toekomst van de Schoonhetenseweg en een deel van de Portlanderdijk.

Het plan is om het historische en monumentale karakter van Landgoed Schoonheten te benadrukken met klinkerverharding en zuilen met het wapen van het landgoed. Met wegversmallingen en het onderbreken van lange rechtstanden wordt de verkeersveiligheid verbeterd.  Ook wil de gemeente de uitstraling en het karakter van de laanbomen behouden, beschermen en versterken.

Het vervolg

De visie en de verwachte financiën zijn met het college van burgemeester en wethouders en met de gemeenteraad gedeeld. De toekomstvisie is te zien op www.raalte.nl/schoonhetenseweg. In de volgende fase wordt de visie uitgewerkt tot een concreet plan. Als het college en de raad akkoord geven op het plan en de financiën, gaat de gemeente van start met de aanpak van de weg. De uitvoering zal gebeuren in verschillende fases en meerdere jaren in beslag nemen.

 

Interessant? Deel het direct met uw netwerk