Tussentijdse evaluatie GRP 2014-2020

Geplande rioolwerkzaamheden liggen op schema

Als gemeente hebben we watertaken en beheren we het rioolstelsel in de gemeente Raalte. Een schoon en goedwerkend riool is belangrijk voor de volksgezondheid. De werkzaamheden en plannen op dit gebied staan beschreven in het Gemeentelijk Rioleringsplan 2014 – 2020 (GRP). Een tussenevaluatie laat zien dat het plan op koers ligt en het uitvoeringsprogramma op hoofdlijnen is gerealiseerd.

Zo zijn naast het dagelijks beheer en onderhoud diverse riolen vervangen en gerenoveerd, afkoppelprojecten gerealiseerd en rioolgemalen en drukrioleringsunits vernieuwd. Buiten het vastgestelde uitvoeringsprogramma om zijn er een aantal meeliftprojecten uitgevoerd (extra ten opzichte van het GRP).

Uitgevoerde projecten 2014 – 2017

 • Afkoppelen riolering De Vang in Raalte
 • Jaarlijks renoveren en repareren riolering
 • Vergroten riolering Horstweg in Broekland
 • Optimalisatie van twee verbeterd gescheiden stelsels in Luttenberg
 • Aanpassingen gemaal spoorzone West (Ganzeboomlaan)
 • Vervangen oude drukriolering
 • Vervanging riolering Nieuwstraat in Raalte (extra ten opzichte van GRP)
 • Vervanging riolering Zwolsestraat ter hoogte van Tijenraan (extra ten opzichte van GRP)

Planning 2018 – 2020

 • Vervangen riolering Molenhof fase 2 in Raalte
 • Aanpassing verbeterd gescheiden stelsel 2.0 in de wijk Keizer in Nieuw Heeten
 • Aanpassingen riolering Blankenvoort en Kiezenbos in Heino
 • Vervangen Zwarteweg riolering 2e fase in Nieuw Heeten (extra ten opzichte van GRP)
 • Vervangen riolering Laag Zuthem (extra ten opzichte van GRP)
 • Vervangen riolering Almelosestraat in Raalte (extra ten opzichte van GRP)

Rioolheffing
In het GRP is een jaarlijkse verhoging van de rioolheffing opgenomen. Naar verwachting is deze verhoging, net als in 2017 en 2018, in 2019 niet noodzakelijk. Er wordt wel een inflatiecorrectie toegepast.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk