Tweede informatiebijeenkomst plannen Franciscushof-Zuid

Tijdens een tweede informatiebijeenkomst op woensdag 3 juli presenteert de gemeente een nieuw conceptplan voor Franciscushof-Zuid in Raalte. Aanleiding is het inmiddels verouderde bestaande plan. Eerder werden de wensen en behoeftes van betrokkenen opgehaald. Deze input en de huidige manier van bouwen vormen de uitgangspunten voor het ontwikkelde conceptplan.

Tijdens de eerste informatiebijeenkomst in april stonden een aantal scenario’s en denkrichtingen centraal. Betrokkenen konden ideeën aandragen en behoeftes en wensen kenbaar maken. Dit leidde tot een nieuw stedenbouwkundig conceptplan. De gemeente presenteert dit plan op woensdag 3 juli in het HOFtheater in Raalte. Geïnteresseerden zijn vanaf 19.00 uur van harte welkom. Het programma start om 19.30 uur. Aanmelden kan via anja.hondeveld@raalte.nl

Reacties
De gemeente is erg benieuwd naar de reacties op het conceptplan. Tijdens de informatiebijeenkomst is er dan ook volop ruimte om te reageren. De binnengekomen reacties worden beoordeeld en vervolgens meegenomen bij het opstellen van het definitieve plan.

Het college stelt het definitieve plan na de zomer vast. Daarna kan er gestart worden met de bestemmingsplanprocedure.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk