Uitbreiding Beaphar, Raalte verkeersveiliger

In de raadsvergadering van 29 november j.l. is de gemeenteraad akkoord gegaan met de uitbreidingsplannen van Beaphar. Het bestemmingsplan voorziet in de uitbreiding van de bestaande bedrijfsgebouwen op de betreffende locatie aan de Oude Lindertse weg. Op het perceel komen nieuwe productie en overslagruimten.

Ook Gemeentebelangen is akkoord gegaan met deze uitbreiding. Beaphar is een belangrijke partner voor de werkgelegenheid in Raalte. Tijdens de voorbereiding van het raadsvoorstel is er overleg geweest met een aantal aanwonenden aan de Oude Lindertseweg die bezorgd waren over de toename van het verkeer naar deze locatie. Een belangrijk punt was het kruispunt met de Ganzenboomlaan, nu al een onveilig kruispunt, maar met de toename van het verkeer naar de nieuwe locatie kan dit nog onveiliger worden.

Voor Gemeentebelangen is dit al jaren een onveilige situatie, door het steeds meer toenemende auto- en fietsverkeer vanuit Raalte Noord hebben wij al jaren aandacht gevraagd voor een extra ontsluiting van Raalte Noord.

Plannen zijn in voorbereiding en er is subsidie beschikbaar vanuit het Rijk. Ook is deze extra ontsluiting een uitgelezen kans om het autoverkeer naar de beide bedrijven aan de Oude Lindertseweg via deze ontsluiting plaats te laten vinden.

Rinus Hoogeslag heeft bij de behandeling van het raadsvoorstel dan ook nadrukkelijk aan het college gevraagd dat bij de verdere uitwerking van deze extra verkeersverbinding hier de mogelijkheden van moeten worden onderzocht. Het voorstel is om het autoverkeer naar zowel Beaphar als Korbeld via de Burgemeester Zuidwijklaan via de nieuwe verbinding te laten plaatsvinden.  Hierdoor dient de nieuwe verbindingstunnel onder de N35 geschikt te moeten zijn voor zowel auto- fiets en voetgangersverkeer. Autoverkeer zal dan tot de Noordzijde van het station (spoorlijn) kunnen komen, waardoor treinreizigers kunnen parkeren aan deze zijde, en verkeer naar Beaphar en Korbeld veilig hun bestemming kan bereiken. Voor fietsers en voetgangers is het dan mogelijk om via een spoorlijn onder-doorgang het station en Raalte dorp te bereiken. Door deze variant wordt Raalte weer een stuk verkeersveiliger.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk