Uitbreiding bedrijventerrein Blankenfoort in Heino

Wethouder Wout Wagenmans zette op woensdag 9 maart de eerste schop in de grond voor de uitbreiding van bedrijventerrein Blankenfoort in Heino. Steeds meer Heinose ondernemers willen hun bedrijf uitbreiden of nieuwbouwen. Om hier invulling aan te geven, wordt het bestaande bedrijventerrein uitgebreid.

De eerste schop in de grond was het officiële startsein voor het bouwrijp maken van de grond. Wethouder Wout Wagenmans reageert verheugd op deze gebeurtenis: “Ik ben blij dat het plan nu daadwerkelijk vorm begint te krijgen. Ondernemend Heino kijkt al lang uit naar de uitbreiding van het bedrijventerrein. Het is mooi dat we als gemeente op deze manier gehoor kunnen geven aan hun wensen.”

Inventarisatie

In 2019 is er door ondernemersvereniging Heino Aktief en de gemeente Raalte een inventarisatie uitgevoerd onder de ondernemers in Heino. Hierbij is de benodigde hoeveelheid grond en de meest geschikte uitbreidingslocatie bepaald. Hieruit bleek dat uitbreiding van het bedrijventerrein aan de oostelijke richting het meest geschikt is. In totaal wordt het bedrijventerrein met 3,5 hectare uitgebreid. Bij de werkzaamheden wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de omgeving en omwonenden.

Uitgifte

Met de uitbreiding krijgen ondernemers in Heino de ruimte voor uitbreiding. Ook wordt op deze manier nieuw ondernemerschap bevorderd. Het college van B&W heeft op 1 maart besloten dat er kan worden gestart met de uitgifte van de kavels. Gesprekken over de invulling hiervan starten binnenkort met de geïnteresseerde ondernemers.

Ga voor meer informatie naar  http://raalte.nl/uitbreidingblankenfoort

Interessant? Deel het direct met uw netwerk