Uitkomsten Veiligheidsmonitor

Gevoel van veiligheid neemt toe in de gemeente Raalte

We voelen ons over het algemeen veiliger in onze gemeente dan twee jaar geleden. Dat is de conclusie van de veiligheidsmonitor 2016. 12% van de mensen voelt zich wel eens onveilig in eigen buurt. Dit is een enorme afname t.o.v. 2014, toen voelde 20% van de mensen zich nog wel eens onveilig in eigen buurt.

Niet alleen op het veiligheidsgevoel in eigen buurt is de verbeterde veiligheidsbeleving zichtbaar. Ook het rapportcijfer van een 7.3 in 2014 op gevoel van veiligheid is gestegen naar een 7.7 in 2016. Dit cijfer is in de gemeente Raalte nog nooit zo hoog geweest.

Meer specifiek laten de resultaten van het onderzoek zien dat de tevredenheid over bepaalde thema’s sterk is toegenomen. Zo is men zeer tevreden over het onderhoud en de kwaliteit van de openbare ruimte. Daarnaast is de zelfredzaamheid van inwoners groot.

Aandachtspunten

De voorvallen die het meest voorkomen zijn diefstal en beschadiging van fiets en auto, inbraak en ergernissen over te hard rijden, hondenpoep en rommel op straat. Wanneer Raaltenaren slachtoffer zijn van een delict is dit vooral op het gebied van autodelicten en vernielingen. 15% van de Raaltenaren heeft het afgelopen jaar te maken gehad met één of meerdere vormen van cybercrime. Dit percentage is t.o.v. 2014 gelijk gebleven.

Veiligheid blijft prioriteit

Burgemeester Martijn Dadema reageert op de uitkomsten: ‘We zijn blij met deze mooie resultaten. Veiligheid is belangrijk voor ons allemaal en er is ook stevig  op ingezet door inwoners, politie en gemeente, o.a. via de Whatsapp-groepen . Het is dan extra bevredigend dat het gevoel van veiligheid zo  is toegenomen! We moeten allemaal wel alert blijven om dit veiligheidsgevoel vast te houden, want dat gaat niet vanzelf. Het betekent gezamenlijk aandacht houden voor zaken als woninginbraken, zoals via het Donkere Dagen Offensief of een veilig industrieterrein via het Keurmerk Veilig Ondernemen. Samen houden we Raalte veilig.’ 

Het onderzoek
In april 2016 heeft de gemeente 2500 inwoners gevraagd deel te nemen aan een enquête over hun veiligheidsgevoel in de gemeente Raalte. 36% van de ondervraagde burgers heeft de vragenlijst ingevuld. Deze veiligheidsmonitor is in 2005 voor de eerste keer uitgevoerd en sindsdien elke twee jaar.

De enquête bevatte vragen over voorzieningen, onderhoud, veiligheid en leefbaarheid in de buurt, mogelijke problemen en overlast, (on)veiligheidsgevoelens, slachtofferschap en de tevredenheid over het functioneren van de gemeente, politie, brandweer, slachtofferhulp en ambulance dienst.

Het gehele rapport met alle resultaten wordt gepresenteerd aan de raad. De gehele rapportage kan vanaf 29 november worden gedownload via de website van de gemeente Raalte.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk