Uitnodiging resultaten eerste beoordeling nieuwbouwlocaties Heino

Uitnodiging: eerste beoordeling woningbouwlocaties Heino

In Heino is ruimte voor woningbouw. Maar liefst 323 locaties zijn door inwoners van Heino aangedragen voor woningbouw. De kopgroep bestaande uit een vertegenwoordiging van inwoners uit Heino heeft samen met de gemeente Raalte een eerste beoordeling van de locaties gemaakt. We lichten de resultaten graag toe en we zijn benieuwd naar uw reactie.

U bent van harte welkom op woensdagavond 4 juli om 19.30 uur bij het Dorpshuus in Heino.

Wat hebben de kopgroep en de gemeente gedaan?

De kopgroep met inwoners van Heino en de gemeente Raalte heeft de inbreng van inwoners onderzocht. Dat betekent dat zij de voorgestelde locaties hebben beoordeeld op diverse aspecten zoals wet- en regelgeving, bestaande afspraken, landschapsaspecten of archeologie. Zij hebben een aantal locaties geselecteerd die geschikt zijn om verder te onderzoeken. Tijdens de bijeenkomst op 4 juli nemen zij u graag mee in de verschillende afwegingen en zijn zij benieuwd naar uw reactie. Ook ontvangt u meer informatie over het vervolgproces. Het doel is uiteindelijk om in samenspraak met het dorp een advies voor de gemeenteraad te maken.

Aanleiding

Om de komende tien jaar aan de woningvraag in Heino te kunnen voldoen, is behoefte aan nieuwe woningbouwlocaties. In eerste instantie gaat het om circa 60 woningen. De meest recente uitleglocatie, Kiezebos III, bevindt zich in een afrondende fase. Naast deze nieuwbouw zijn de afgelopen jaren inbreidingslocaties ontwikkeld, zoals het voormalig gemeentehuis, locatie van Dijk, Kitchencafé en de Mariaschool. Op een aantal van deze locaties is de bouw nog gaande. De te realiseren woningen zijn bedoeld voor diverse doelgroepen in de categorieën starters en middenklasse. Het kan gaan om woningen voor gezinnen maar ook voor één- en tweepersoonshuishoudens en levensloopbestendige woningen.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk