Uitreiking Koninklijke Onderscheiding

Burgemeester Dadema heeft vanmiddag een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan mevrouw dr. T.M. (Thea) van der Geest uit Heeten. Mevrouw Van der Geest is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Ze werkt sinds 2015 als lector media-design aan de HAN University of Applied Sciences in Arnhem en heeft de onderscheiding ontvangen na het uitspreken van haar afscheidsrede als lector tijdens het symposium ‘Gebruiker Centraal’.

De kersverse Officier in de Orde van Oranje-Nassau werkte als onderzoeker en universitair (hoofd)docent aan de Universiteit Twente. Ze zette zich in voor een inclusieve samenleving door betere communicatie, een beter ontwerp van de digitale omgeving en transparantere dienstverlening. Zij had hierbij in het bijzonder aandacht voor mensen met een visuele beperking en laaggeletterden. Mevrouw Van der Geest werkte nauw samen met de Stichting Bartimeus. Zij hielp mee bij de ontwikkeling van onderwijs van de universiteit van Bandung (Indonesië) en Seattle (Verenigde Staten). Haar inzet heeft geresulteerd tot een speciaal ingesteld lectoraat aan de HAN University of Applied Sciences op dit vakgebied.

Als lector aan de HAN heeft zij haar werkzaamheden op dit gebied voortgezet en nieuwe netwerken met programma’s en projecten opgezet. In samenwerking met de gemeenten Amsterdam en Nijmegen zette zij een onderzoek op om de digitale dienstverlening automatisch en veilig kan verlopen. Deze technologie, waarvan de eenvoud sterk verbeterd is en de weerbaarheid van kwetsbare burgers versterkt, is nu ook buiten de overheid toepasbaar.

Mevrouw Van der Geest heeft nauw samengewerkt met het Ministerie van I&M aan het Omnio-project ten behoeve van de nieuwe Omgevingswet. Ook werkte ze samen met het Ministerie van BZK aan het project ‘Direct Duidelijk’, waarbij zij onderzocht of overheidscommunicatie begrepen wordt door laaggeletterden. Mevrouw Van der Geest geeft richting aan het HAN-project ‘Fair Health’ en de landelijke netwerken van lectoren op het terrein van zorgtechnologie, initieert binnen de netwerken het oppakken van nieuwe leerprojecten en inspireert jonge onderzoekers. Haar belangrijke bijdrage aan de toegankelijkheid van digitale omgevingen voor laaggeletterden en mensen met een visuele beperking vormt een uniek voorbeeld van hoe je echte participatie vorm zou moeten geven

Interessant? Deel het direct met uw netwerk