Uitvoering Sociale werkvoorziening

Sociale werkvoorziening naar Raalte

De gemeente Raalte voert per 1 januari 2016 de sociale werkvoorziening (SW) zelf uit. Dit betekent dat mensen die in Raalte wonen en werken in de sociale werkvoorziening onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Raalte komen te vallen. Er zijn gesprekken gevoerd met de betrokken SW-bedrijven en het resultaat is dat 90% van de medewerkers op zijn eigen werkplek kan blijven. Wethouder Jacques van Loevezijn: ‘Ik ben erg blij met het onderhandelingsresultaat Zeker omdat het overgrote deel van de mensen hun eigen vertrouwde werkplek behoudt.’

De beslissing om de SW zelf uit te gaan voeren, maakt het voor de gemeente Raalte mogelijk om directer op de uitvoering van de SW te sturen. Tegelijkertijd heeft dit gevolgen voor de SW-bedrijven Sallcon, WEZO en Larcom. Deze bedrijven voeren nu allerlei taken uit, die de gemeente per

1 januari a.s. in eigen beheer gaat uitvoeren. De afgelopen maanden is daarom door de gemeente en de betrokken SW-bedrijven onderhandeld over de condities waaronder de taken en de mensen worden overgedragen naar de gemeente Raalte.

Behoud werkplek

Met het behaalde onderhandelingsresultaat heeft de gemeente Raalte bereikt dat zo’n 90 procent van de doelgroep zijn of haar huidige werkplek behoudt. Daarmee zijn de gevolgen van de beslissing om de sociale werkvoorziening zelf uit te voeren voor de betrokken SW-werknemers uit Raalte zeer beperkt. Hiermee is een belangrijk uitgangspunt van de onderhandelingen gerealiseerd.

De mensen die in een beschutte werkomgeving werken, komen te werken bij de huidige uitvoeringslocatie van Larcom aan de Overkampsweg in Raalte. Een uitzondering geldt voor de mensen die beschut werken bij WEZO. Deze groep blijft de komende drie jaar nog werkzaam bij WEZO. De mensen die in het groen werken komen te werken bij de afdeling Beheer en Onderhoud van de gemeente Raalte.

Het grootste gedeelte van de gedetacheerden behoudt zijn of haar huidige werkplek. Voor de overige gedetacheerden wordt een nieuwe passende werkplek gezocht.

Voor de SW-medewerkers geldt dat ze in dienst komen van de Stichting Werk Raalte en van daaruit worden geplaatst op de verschillende werkzaamheden. Een uitzondering hierop vormen de mensen die beschut werken bij WEZO. Zij blijven de komende drie jaar bij WEZO.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk