Uitvoeringsplan 2015

In 2014 heeft Raalte goed gescoord als het gaat om de veiligheid van onze inwoners! Een resultaat dat bereikt door goed samen te werken. We zijn dan ook trots op het resultaat. Om deze positieve lijn vast te houden is ook in de komende jaren een gezamenlijke inzet vereist en ook daar gaan we samen mee aan de slag.

Om handen en voeten te geven aan het Integraal Veiligheidsbeleid is het Uitvoeringsplan 2015 opgesteld. In het Uitvoeringsplan staan acties op het gebied van veiligheid, die we dit jaar gaan uitvoeren samen met onze partners.

De gemeenteraad heeft op hoofdlijnen bepaald  welke activiteiten we in ieder geval oppakken. Daarnaast staan in het plan ook acties op andere thema’s die we belangrijk vinden. Dat we dit als gemeente niet alleen kunnen is duidelijk. Veiligheid creëren we samen!

Partners

Samen met de politie brengen we maatregelen onder de aandacht die inwoners kunnen nemen tegen woninginbraken. Met de plaatselijke belangen kijken we hoe (veiligheids)initiatieven die leven bij de inwoners opgepakt kunnen worden, waarbij we als overheid een faciliterende rol spelen. Samen met de ondernemers en winkeliers uit Raalte maken we ons sterk om te komen tot een Keurmerk Veilig Ondernemen voor het winkelgebied en het bedrijventerrein. Op het gebied van zorg en veiligheid is een gezamenlijke aanpak met één duidelijk plan belangrijk. Maatregelen van verschillende partners versterken zo elkaar. Met maatwerk en het opzoeken van onze grenzen, hebben we positieve resultaten geboekt in de aanpak van de jeugdgroep.

Andere belangrijke thema’s zijn het terugdringen van geweld binnen gezinnen en de persoonsgerichte aanpak van geweldplegers.

Positieve lijn

Onze ambitie is te blijven samenwerken aan veiligheid om zo de positieve lijn die ingezet is, vast te houden!

 

Interessant? Deel het direct met uw netwerk