Uitvoeringsplan 2016

Veiligheid creëren we samen! 

Net als in 2014 hebben we in 2015 goed gescoord als het gaat om de veiligheid in onze gemeente. Met de nadruk op ‘we’, omdat juist veiligheid een onderwerp is waar velen van ons  aan bijdragen. Om deze positieve lijn vast te houden is ook in de komende jaren een gezamenlijke inzet nodig.

Uitvoeringsplan

In het Uitvoeringsplan staan de activiteiten waaraan dit jaar aandacht wordt besteed. De gemeenteraad heeft op hoofdlijnen bepaald welke activiteiten we in ieder geval oppakken. Naast deze geplande activiteiten juichen we initiatieven van inwoners toe en ondersteunen we deze waar mogelijk.

Wat gaan we doen

Een aantal belangrijke activiteiten in 2016 willen we alvast noemen:

  • Deze week ontvangen 2.500 inwoners van de gemeente een vragenlijst, waarin gevraagd wordt naar de beleving van de veiligheid en leefbaarheid binnen de gemeente. De resultaten van deze Veiligheidsmonitor zijn rond de zomer bekend.
  • Ondanks de daling blijft het terugdringen van woninginbraken en geweldsdelicten prioriteit houden in 2016. Een mooie ontwikkeling in de samenwerking is, dat ook buurtbewoners een oogje in het zeil houden. Er zijn al verschillende buurten waarin buurtbewoners elkaar via – Whatsapp groepen informeren bij onraad.
  • De voorbereiding van de opvang van vluchtelingen gaat in 2016 verder. Op dit moment wordt gewerkt aan een Veiligheidsplan, waarin de veiligheid op en rond het AZC de aandacht krijgt.
  • Op het gebied van jeugd, zorg en veiligheid blijven we scherp op het maken van de juiste afspraken en het volgen van de juiste lijnen, zodat de juiste zorg op tijd bij het juiste gezin of inwoner terecht komt. We zetten in op het voorkomen van escalatie.
  • Verder bekijken we dit jaar of het Bibob beleid uitgebreid kan worden. Dit doen we om criminele organisaties aan te pakken die misbruik maken van vergunningen.
  • Tot nu toe richten we ons vooral op horecabedrijven. Met het nieuwe beleid kunnen we de aanpak uitbreiden naar bijvoorbeeld vastgoed en subsidies.
  • Ook de aanpak van fraude in het sociale domein krijgt onze aandacht.

Positieve lijn

Onze ambitie is te blijven samenwerken aan veiligheid om zo de positieve lijn die ingezet is, vast te houden! Dat we dit als gemeente niet alleen kunnen is duidelijk. Veiligheid creëren we samen!

Interessant? Deel het direct met uw netwerk