Verdere daling woninginbraken; toename geweldsincidenten

Zoals gebruikelijk aan het begin van een nieuw jaar kijken we ook dit jaar terug op de misdrijfcijfers van het afgelopen jaar. In de gemeente Raalte zagen we in 2016 in de voorlopige cijfers een verdere daling van het aantal woninginbraken en een lichte daling van het aantal autodiefstallen. Ook zijn er stijgingen te zien, onder andere in de aantallen auto-inbraken en geweldsincidenten. In dit bericht delen we de opmerkelijke zaken en onderwerpen die volgens ons extra aandacht nodig hebben.

Woninginbraken

Het aantal woninginbraken is in 2016 gedaald van 61 naar 50. Dit is het resultaat van een goede samenwerking tussen bewoners, gemeente en politie. Het gebruik van Whatsapp-groepen speelt bij dit terugdringen een belangrijke rol. Het helpt enorm dat buurtbewoners een oogje in het zeil houden en elkaar en de politie waarschuwen bij verdachte situaties. Gemeente en politie waarderen deze inzet enorm en blijven verdere initiatieven ondersteunen.

Auto-inbraken

In 2016 is er een stijging te zien in het aantal auto-inbraken. In 2015 werden er 29 auto-inbraken gepleegd, in 2016 waren dat er 37. De inbraken vonden vooral plaats in Raalte Centrum en Raalte-Noord. De buit bestond vaak uit airbags en navigatieapparatuur, maar er werd ook enkele keren gereedschap weggenomen uit bestelbusjes en vrachtauto’s. Hebt u in verband met uw werk gereedschap in uw auto liggen, wees u dan bewust van het risico. Bestelbusjes zijn een geliefd doelwit voor auto-inbrekers dus neem zo veel mogelijk van uw gereedschappen mee naar binnen als uw auto bij uw woning staat. Het aantal diefstallen van auto’s is licht gedaald. In 2015 waren dat er acht terwijl er in 2016 vijf auto’s zijn gestolen.

Geweldsincidenten

Het aantal aangiftes van geweld is in 2016 toegenomen van 49 naar 80. Een deel daarvan betreffen aangiftes van bedreigingen. Dit aantal is toegenomen van 22 naar 30 en we zien daarbij dat het regelmatig gaat om bedreigingen via sociale media. Een ander deel van de toename zit in mishandelingen. Deze zijn toegenomen van 26 naar 48. Dat betreffen naast enkele mishandelingen tijdens het uitgaan, vooral huiselijk geweld zaken. Het is belangrijk dat slachtoffers van huiselijk geweld aangifte of melding doen. Hierbij vragen wij ook uw hulp. Vertrouwt u het niet? Heeft u vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling en wilt u hierover advies vragen of een melding doen? Dan kunt u bellen naar het gratis telefoonnummer 0800 – 2000. Dit nummer is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Daarnaast is er één keer aangifte gedaan van poging tot doodslag en twee keer van openlijke geweldpleging.

Straatroven en overvallen

De overige geweldszaken zijn de straatroven en overvallen die in 2016 plaats hebben gevonden. In de gemeente werden vier straatroven gepleegd (op de Iepensingel, Ceintuurbaan, Stöppelhaene en Hondemotsweg) en twee overvallen (aan de Elzenlaan en Heesweg). De twee overvallen waren gericht op een specifieke doelgroep, namelijk handelaren. Voor de straatroven aan de Ceintuurbaan en Hondemotsweg zijn in totaal vijf verdachten aangehouden. De politie is nog volop bezig met het onderzoek naar de andere zaken.

Oplichting

We willen ook aandacht vragen voor een duidelijk stijging van het aantal aangiftes van fraude. In 2015 was er sprake van 21 aangiftes en in 2016 van 45. Dit betreft vooral oplichting via internet. Inwoners krijgen steeds vaker te maken met het niet betaald of geleverd krijgen van online aan- en verkopen. Ook wordt er misbruik gemaakt van persoonsgegevens. Wilt u weten hoe internetoplichting kan worden voorkomen? Kijk op: https://www.politie.nl/themas/internetoplichting.html

Ondermijning

Helaas zien we in Raalte ook dat mensen geld verdienen met criminele activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn fraude, heling van gestolen goederen, het telen van wiet, intimidatie, bedreiging en afpersing, etc. Er is een groeiende aandacht voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Georganiseerde criminaliteit vormt een constante bedreiging voor de samenleving. Het is een bedreiging voor onder andere lokale economieën. Reden genoeg om de komende jaren de aanpak hiervan verder te intensiveren.

Afpakken

U kunt hier ook bij helpen. Criminelen lopen vaak te koop met dure sieraden en auto’s. Het afpakken van dit criminele vermogen heeft prioriteit bij de politie. Door dat af te pakken van criminelen, raken we de crimineel waar het de meeste pijn doet: in zijn portemonnee. Kent u iemand die verdient aan criminaliteit? Koopt iemand in uw omgeving veel dure spullen maar heeft hij of zij geen inkomen? Tip dan de politie via 0900-8844. Kent deze persoon u ook? Bel M. 0800-7000 en meld misdaad anoniem. Zo zorgen we er samen voor dat misdaad niet loont en pakken we ondermijning aan.

Filmpje

Interessant? Deel het direct met uw netwerk