Verdere optimalisatie succesvol parkeerbeleid in Raalte

Begin 2018 is het parkeren in het centrum van Raalte onder de loep genomen. Dit naar aanleiding van de afschaffing van het betaald parkeren. De conclusie is dat het parkeren over het algemeen goed en naar tevredenheid verloopt. Wel is er ruimte voor optimalisatie.

Inwoners, ondernemers en bezoekers. Allemaal parkeren ze in het centrum van Raalte. Uit een eerder dit jaar uitgevoerde evaluatie bleek al dat zowel bewoners, bezoekers als ondernemers het nieuwe parkeerbeleid in overgrote meerderheid als zeer positief ervaren. Wel heeft dit geleid tot een stijging van het gebruik van de parkeerplaatsen. Om ervoor te zorgen dat de parkeermogelijkheden in het centrum nog beter aansluiten op de verschillende wensen gaat de gemeente Raalte aan de slag met een aantal concrete verbeteringen.

Het gebruik van de parkeergarage stimuleren
De parkeergarage wordt nog onvoldoende gebruikt, terwijl een betere benutting van de garage kan leiden tot een verlichting van de parkeerdruk op omliggende parkeerterreinen. Er komen daarom meer en betere wegwijzers naar de parkeergarage, zodat bezoekers de parkeergarage beter weten te vinden. Daarnaast gaat de parkeergarage langer open. Ook wordt de parkeergarage op de koopzondagen opengesteld. Tot slot kunnen ontheffingshouders straks ook in de parkeergarage parkeren.

Indeling van de parkeerschijfzones en vrij parkeren aanpassen
Door een aantal wijzigingen aan te brengen in de parkeerschijfzones, wordt het gebruik van de diverse parkeerplaatsen beter verdeeld. Zo wordt van de Klompenmakershof ‘vrij parkeren’ gemaakt en op de Domineeskamp wordt het aantal parkeerplaatsen ‘vrij parkeren’ vergroot en het aantal parkeerplaatsen met een maximale verblijfsduur verkleind. Dit is op de Domineeskamp mogelijk door het verwijderen van de palenrij die beide delen nu scheidt te verwijderen.

Daarnaast bestaat het maatregelenpakket uit andere, kleinere aanpassingen om de parkeersituatie in het centrum verder te optimaliseren.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk