Verkeersagenda gemeente Raalte

Het thema verkeer mag rekenen op een brede belangstelling. Wethouder Wout Wagenmans: ‘Er liggen veel vraagstukken die om aandacht vragen. Met het maken van een verkeersagenda wil de gemeente Raalte de juiste prioriteiten stellen. Op welke plekken moeten de wegen worden aangepast om de verkeersveiligheid te verbeteren en welke campagnes moet de gemeente voeren om het gedrag van de verkeersdeelnemers te beïnvloeden? Samen met een op te richten klankbordgroep verkeer gaat de gemeente Raalte hiermee aan de slag.’

Onderzoek 2017

In de zomer van 2017 is een online verkeersonderzoek uitgevoerd. Hieruit zijn de 10 meest genoemde locaties gefilterd die door inwoners als onveilig worden ervaren. Daarnaast zijn de 10 locaties op een rijtje gezet waar de meeste ongevallen hebben plaatsgevonden. Deze punten worden nader onderzocht om te kijken of de verkeersveiligheid kan worden verbeterd. Voor enkele locaties zijn al maatregelen in voorbereiding, zoals de Zwarteweg in Nieuw Heeten en de Kolkweg in Laag Zuthem. De vraagstukken over de N35 bespreken wij met Rijkswaterstaat.

Door de inwoners zijn onoverzichtelijkheid bij kruisingen en het rijden met hoge snelheid het meest genoemd.

Samen verantwoordelijk

Samen met inwoners proberen we de omgeving zo verkeersveilig mogelijk te maken. Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Weggebruikers gedragen zich soms bewust verkeersonveilig, maar vaak ook onbewust.

Daarom zetten wij in op het beïnvloeden van het gedrag van weggebruikers door hen aan te spreken op hun gedrag. Dit doen we door aan te sluiten bij de landelijke campagnes, bijvoorbeeld de BOB-campagne of ‘Wij gaan weer naar school’, maar ook via snelheidsinformatieborden of voorlichting en educatie aan diverse doelgroepen.

 

Gedragsbeïnvloeding

Om mensen bewust te maken van hun verkeersgedrag heeft de gemeente Raalte ludieke ansichtkaarten laten ontwikkelen voor thema’s die zijn genoemd in het onderzoek dat in 2017 is uitgevoerd. De kaarten gaan over te hard rijden, foutparkeren op de stoep, foutparkeren in het groen, uitzicht belemmerend parkeren, foutparkeren op een laad/losplaats of het niet gebruiken van de parkeerschijf.

Het blijkt dat veel inwoners op zoek zijn naar een vriendelijke manier om elkaar aan te spreken op verkeersonveilig gedrag. De kaarten zijn hierbij een handig hulpmiddel en kunnen bijvoorbeeld achter de ruitenwisser worden achtergelaten, of persoonlijk worden overhandigd aan de bestuurder. Ervaart u problemen op één van de genoemde thema’s en wilt u een aantal kaarten hiervoor aanvragen? Dat kan via info@raalte.nl onder vermelding van ludieke ansichtkaarten.

 

Interessant? Deel het direct met uw netwerk