Verkenningssessies Roalter geld, dat telt!

Roalter geld, dat telt: hoe kan subsidiebeleid verbeterd worden

De gemeente Raalte onderzoekt hoe het subsidiebeleid verbeterd kan worden. Dit najaar zijn er verkenningssessies. Inwoners, subsidiepartners van de gemeente, ambtenaren en politiek gaan in gesprek over subsidies; een eerste verkennende stap in een proces om subsidies binnen Raalte te herijken.

De wens om te onderzoeken welke kansen en mogelijkheden er zijn voor subsidies in de toekomst, komt direct voort uit de veranderende maatschappij. Er zijn steeds vaker ad hoc bewonersinitiatieven, die de gemeente wil kunnen ondersteunen. Deze herijking van de subsidies betekent geen bezuiniging, maar wel een betere, flexibelere en gemakkelijker inzet van de beschikbare subsidies. Want Roalter geld, dat telt!

Wethouder Gerria Toeter: ‘Jaarlijks is er vanuit de gemeente zo’n vijf miljoen euro beschikbaar in de vorm van subsidies. Hiermee ondersteunen we een mooi aanbod van cultuur, goede zorg voor wie dat nodig heeft en voldoende ruimte voor sport, muziek en saamhorigheid. Met dat geld gebeuren prachtige dingen. Van een muziekvereniging tot bibliotheek, van sport tot welzijnswerk en van theater tot zorg: op allerlei vlakken ondersteunen we organisaties die ertoe doen. Want een fijne gemeente, die maken we samen!’

De resultaten van de Verkenningssessies die dit najaar plaatsvinden worden gepresenteerd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad geeft vervolgens richting en kaders mee voor de ontwikkeling van nieuw beleid.

Wilt u meedenken tijdens de verkenningssessies, of meer informatie hierover? Neem dan contact op met Esther van der Storm, via gelddattelt@raalte.nl of 06-48566952.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk