Beleving Centraal

Wat is het

‘Beleving centraal’ stelt: ‘een mooie herinnering is belangrijker dan het product zelf’. Onderdelen van deze beleving zijn educatieve en esthetische ervaringen, entertainment en even ontsnappen. Je vindt het terug in evenementen, fiets- en wandelroutes, winkelcentra, recreatieve locaties, enz.

Standpunt GemeenteBelangen

Toerisme en recreatie zijn een groeiende sector en op dit gebied heeft de gemeente Raalte veel te bieden. Om daar werk van te maken is een goede infrastructuur voor wandelen en fietsen een voorwaarde. Een andere voorwaarde is dat er goede voorlichting moet zijn over de mogelijkheden die er zijn; er is meer dan menigeen weet. Deze voorwaarden moeten vertaald worden in goede apps, bewegwijzering naar bezienswaardige locaties, themaroutes voor fietsers en wandelaars en informatieborden ter plaatse. Deze voorlichting moet niet versnipperd zijn en toegankelijk zijn vanaf de website van de gemeente Raalte.

Raalte kent enkele grote evenementen met een regionale uitstraling, naast diverse feesten met een meer lokaal karakter. Denk aan Stöppelhaene, de Kôle Kermse, de Pompdagen en de SW4D (Sallandse Wandelvierdaagse). De gemeente moet deze activiteiten ondersteunen, en nieuwe initiatieven faciliteren en eventueel aanjagen. Een fietsvierdaagse bijvoorbeeld is een welkome aanvulling op het aanbod: dit sluit goed aan bij de groeiende groep ouderen met veel vrije tijd.

Verder kent de gemeente Raalte veel locaties met cultuurhistorische waarde. De gemeente moet het voortouw nemen om de toegankelijkheid daarvan te bevorderen: recreatie koppelen aan cultuurhistorie. Mooie voorbeelden zijn de thematische routes ‘Slinger van Heino’ (landgoederen) en de ‘Slinger Germanen’ (oude archeologische vondsten Heeten) op de website  http://www.verslingerdaansalland.nl  Er moeten meer thematische fietsroutes ontwikkeld worden die ook andere delen van de gemeente dekken.

GemeenteBelangen wil de kanaalzone ontwikkelen tot een recreatief gebied, zodat het aantrekkelijk wordt voor toeristen om de gemeente Raalte te bezoeken. Dit is ook weer goed voor het aantrekken van nieuwe ondernemers en zorgt er voor dat er minder leegstand is. Het Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft al vergevorderde plannen voor het Overijssels Kanaal. Gemeente Belangen wil hier graag bij aansluiten.

Elk dorp in de gemeente Raalte moet meer beleving krijgen. De dorpen bieden heel veel mogelijkheden op landschappelijk en soms ook cultuurhistorisch gebied en hebben vaak een eigen identiteit. Versterk dit door bij de ingangen van de kernen het dorp te presenteren. Deze ‘kernenmarketing’ kan heel gevarieerd zijn: van een kunstwerk met een dorpssymbool tot een aangeplante rotonde die iets kenmerkends weergeeft van een dorp. Vanuit het verleden bestaat een aantal ‘kuierroutes’, die gerevitaliseerd kunnen worden. Voor elk dorp moet er een route gerevitaliseerd of ontwikkeld worden. In samenwerking met plaatselijke verenigingen kan dit opgepakt worden. Goede verbindingen met onder andere het openbaar vervoer zijn daarbij van belang.

Fig. 8   Een rotonde in Samern (Grafschaft Bentheim) met de Vecht en enkele kenmerkende gebouwen uitgebeeld.

Volgens GemeenteBelangen moet er in het buitengebied voldoende vrijheid zijn om nieuwe activiteiten, gericht op beleving, te ontwikkelen zoals een Bed and Breakfast of een boomklimbos. Uitgangspunt kan daarbij steeds Raalte als wandel- en fietsgemeente zijn. Bij ondernemingen als de Flierefluiter is het zaak een goede balans te vinden tussen faciliteren (beleving centraal) en handhaven van bestemmingsplannen. In beginsel zijn het ondernemers die met een positieve insteek benaderd moeten worden.

Samengevat wil GemeenteBelangen het volgende bewerkstelligen:

  • het blijven faciliteren en ondersteunen van evenementen;
  • het initiëren en ondersteunen van nieuwe evenementen, zoals een Sallandse Fietsvierdaagse;
  • het stimuleren van nieuwe activiteiten in het buitengebied, gericht op beleving en recreatie;
  • het uitbreiden van de recreatieve wandel- en fietspaden in de hele gemeente;
  • het beter promoten van de mogelijkheden die er zijn op recreatief gebied: toeristische informatieborden in de kernen;
  • het toegankelijk maken van alle informatie vanaf één punt op de website van de gemeente Raalte;
  • het herkenbaar maken van de identiteit van de dorpen aan de rand van de kern (‘kernenmarketing’);
  • het revitaliseren / opzetten van wandelroutes rondom alle kernen (‘kuierroutes’).

 

Interessant? Deel het direct met uw netwerk