Cultuur

Wat is het?

Cultuur deel je. Cultuur bepaalt je identiteit en hoe je met elkaar wilt omgaan (naoberschap). Cultuur beleef je met anderen. Het is immers van ons allemaal. Wij geven cultuur vorm. Dat vraagt om een infrastructuur, waarin inwoners cultuur kunnen delen.

Standpunt GemeenteBelangen

Creëer een zichtbaar en samenhangend cultureel aanbod dat Raalte aantrekkelijk maakt, waarin de culturele identiteit wordt behouden en ontwikkeld, waarin iedereen meedoet. Cultuur  en culturele verenigingen zijn niet alleen drager, maar ook een verbindingsfactor tussen bevolkingsgroepen.

Wat vinden we belangrijk?

Cultuur kent relaties met veel gemeentelijke beleidsterreinen, zoals (podium)kunsten, sociaal domein, basis- en voortgezet onderwijs,  recreatie en toerisme, alsmede materieel en immaterieel erfgoed. Het is belangrijk daarbij focus te houden op  verenigingsondersteuning, vrijwilligers, monumenten, alsmede een creatief en talentvol aanbod.

Uitdagingen en ambities

Een nieuwe raadsperiode komt er aan. Neem in het Roalter Akkoord ook culturele uitdagingen en ambities op. Hieronder volgen een aantal mogelijke aandachtspunten:

  • Versterk de bedrijfsvoering en het vrijwilligerskader van culturele verenigingen
  • Kom met een omroepnota, waarin duidelijk wordt hoe radio en televisie de cultuursector kan versterken.
  • Ontwikkel een nieuw kunst of cultuurconcept, in de vorm van een gebouw, evenement of activiteit (bv een archeologisch motto in Ramele)
  • Benut de verborgen informatie in de 77 gemeentelijke monumenten.
  • Ontwikkel een regionale visie op kunst en cultuur en zoek de regionale versterking.
  • Integreer beeldende kunst meer in de openbare ruimte
  • Gebruik de publieke ruimte als podium.
  • Zet meer in op talentontwikkeling, creativiteit en vernieuwing.

 

Interessant? Deel het direct met uw netwerk