Discriminatie

Discriminatie op basis van ras, afkomst, religie, seksuele geaardheid of sekse.

Wat is het

De ‘Black Life Matters’-beweging vindt een grote weerklank in vele plekken op deze wereld. Maar toch, ergens in het achterhoofd klinkt vaak de gedachte: racisme, dat is iets van anderen, niet van hier. We laten te vaak voorvallen van racisme en discriminatie als vanzelfsprekend aan ons voorbij gaan. Voorvallen die dagelijks plaatsvinden. Zo blijkt uit een onderzoek uit 2017 dat een geweldsdelinquent van Nederlandse afkomst makkelijker een baan vindt dan sollicitanten met een migratieachtergrond zonder strafblad.

Ook in Raalte wordt het tastbaar wanneer je als jongen met blanke vrienden door het dorp loopt en niks merkt, maar zodra hij met zijn donkere vrienden hetzelfde doet, sommige dorpsgenoten opeens met een grote boog om hen heen lopen. Of de jongen van 21 met een donkere huidskleur die elk weekend in zijn auto wordt aangehouden en gecontroleerd. Ook worden er ‘gewaagde’ grapjes gemaakt en daar moet men dan maar tegen kunnen. Zoals het meisje, 14 jaar en uit onze gemeente, dat meerdere opmerkingen of ‘grappen’ te horen krijgt over haar afkomst in relatie tot het coronavirus.

Fig. 4   GemeenteBelangen staat voor een inclusieve samenleving, ook in onze gemeente.

Kortom, we kunnen ons misschien allemaal voorstellen hoe het zou zijn om zelf eens met dergelijke voorvallen te maken te hebben. In de praktijk blijkt dat inwoners met een migratieachtergrond ook in onze gemeente hier structureel mee te maken hebben. Zij raken hierdoor mentaal beschadigd en krijgen het gevoel niet te kunnen functioneren in de maatschappij zoals zij dat wel zouden willen.

Standpunt GemeenteBelangen

GemeenteBelangen streeft naar een inclusieve samenleving. We hebben het initiatief genomen in gesprek te gaan over dit onderwerp. Ten eerste met ‘ervaringsdeskundige’ bewoners die te maken krijgen met discriminatie. Vervolgens met ondernemers, onderwijs en politie over hun ervaringen en beleid. Op basis daarvan was GemeenteBelangen initiatiefnemer van een motie, waarin de gemeenteraad het college oproept gesprekken op gemeentelijk niveau aan te gaan. De overweging om de motie in te dienen is, dat discriminatie helaas in Raalte nog te vaak voorkomt. Een belangrijke eerste stap is, aldus de motie, het vergroten van het bewustzijn.

Fig. 5   De ingediende motie over bestrijding van discriminatie.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk