Vergrijzing

Wat is het

Zowel het percentage mensen met een leeftijd van boven de 65 jaar neemt toe ten opzichte van de andere leeftijdsgroepen, als ook het absolute aantal 65-plussers en 75-plussers. Bovendien stijgt de gemiddelde levensverwachting: we worden ouder.

Vergrijzing staat in een aantal beleidsterreinen nadrukkelijk op de agenda. Dat geldt bijvoorbeeld voor het woonbeleid, zorg (een grotere zorgvraag, met steeds minder mensen die kunnen verzorgen) en verkeer (meer oudere verkeersslachtoffers). Andere aspecten van de trend lijken onderbelicht. Er zullen de komende jaren veel mensen met pensioen gaan. De beschikbaarheid van goed personeel wordt de komende jaren een nog belangrijker vraagstuk dan het nu al is.  Tot slot een positief aspect: de economische mogelijkheden van vergrijzing, die er op tal van terreinen zijn: toerisme en recreatie; bouwsector; vrijwilligers

Standpunt GemeenteBelangen

Ook in Raalte (en bij GemeenteBelangen) geldt dat met name het woonbeleid is uitgewerkt als het om de vergrijzing gaat. GemeenteBelangen staat voor:

  • levensbestendige woningen die energieneutraal zijn en uit één woonlaag bestaan;
  • bouwen in de buurt van openbare voorzieningen;
  • goede bereikbaarheid met openbaar vervoer;
  • woningen geschikt voor zorg aan huis;
  • in het centrum zoveel mogelijk levensloopbestendige woningen voor deze doelgroep.

Op andere beleidsterreinen, zoals sport, evenementen en sociale en culturele bijeenkomsten verdient vergrijzing integraal onderdeel van het beleid te worden.

Fig. 6   Nieuwe woningen voor een- of tweepersoonshuishoudens aan de Dille in Raalte, op de plaats van de voormalige Hartkampschool.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk