Verkoop drie bouwkavels locatie voormalige Hartkampschool

De gemeente Raalte gaat drie bouwkavels op de plek van de voormalige Hartkampschool in Raalte uitgeven. De locatie is gelegen aan de Hartkampweg, tussen de Saffraan en Majoraan. Het betreft kavels voor de bouw van drie geschakelde levensloopbestendige woningen. De gemeente organiseert op woensdagavond 12 februari een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden.

Wethouder Wagenmans: “Levensloopbestendige woningen zijn geschikt voor iedere levensfase en groeien als het ware met de bewoner(s) mee. Ook als er behoefte aan zorg is. Zo bouwen we aan een duurzame woningvoorraad.” De bouwkavels worden uitgegeven in collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Dat betekent dat de kopers samen met hun medebouwers de woningen ontwerpen en bouwen met een eigen gekozen architect en aannemer.

Informatiebijeenkomst

Tijdens de informatiebijeenkomst op 12 februari vertelt de gemeente meer over het uitgifteproces en het plan. Ook is er ruimte voor het stellen van vragen. De bijeenkomst start om 19.30 uur in het HOFtheater. Geïnteresseerden zijn van harte welkom.

Inschrijven

De uitgifte van de kavels gaat via inschrijving. Geïnteresseerden kunnen zich vanaf 12 februari inschrijven via het inschrijfformulier op www.raalte.nl. Inschrijven kan tot en met 26 februari.


Uitgifteavond

De kaveluitgifte vindt op dinsdag 3 maart om 19.30 uur in het HOFtheater plaats. Aan de hand van een loting wordt bepaald wie er daadwerkelijk mag bouwen. Degene die het eerste wordt ingeloot, heeft ook de eerste keuze voor een kavel. Kijk voor meer informatie over de kavels op www.raalte.nl/bouwkavels.

Huurwoningen

Woningcorporatie SallandWonen start in maart met de bouw van acht ‘buitengewoonthuiswoningen’ op de voormalige Hartkampschoollocatie. Deze woningen zijn ook geschikt voor het langer zelfstandig thuis wonen en worden verhuurd aan een- en tweepersoonshuishoudens. De woningen worden naar verwachting het derde kwartaal van dit jaar opgeleverd. Houd voor meer informatie de website van SallandWonen in de gaten.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk