Verslag bezoek landgoed De Gunne door ons raadslid Jan Schokker

Vrijdag 1 oktober op uitnodiging van de familie van Sonsbeek bezoek gebracht aan landgoed de Gunne namens gemeentebelangen. Het landgoed is ongeveer 120 ha groot en hun inkomsten bestaan vooral uit opbrengsten pacht van grond en huizen op het landgoed. Daarnaast krijgen ze beheerssubsidie wat inhoud dat het landgoed opengesteld moet worden voor het publiek. (fietsen wandelen) De rundveehouderijtak is recentelijk opgehouden te bestaan. Men is nu bezig om te kijken wat de mogelijkheden zijn met deze gebouwen om ze om te bouwen tot vergaderzalen of iets op het gebied van kunst en / of cultuur .Er is gesproken met de familie over leader gelden en de mogelijkheden van provinciale gelden en steun vanuit Europees geld. De familie is daarnaast erg bezorgd over de ontwikkelingen rond de N35. Wat zijn de gevolgen voor hun landgoed en de ecologische hoofdstructuur? Het Landgoed maakt deel uit van de E.H.S. Zij zijn voorstander van een verdiepte aanleg met een wildoversteek ter hoogte van de landgoederen. Gemeentebelangen heeft de familie toegezegd dat de familie op de hoogte wordt gehouden. Uiteraard kunnen zij rekenen op ondersteuning van onze fractie indien mogelijk.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk