Vervolgstappen informatieronde

Vanavond is er om 19.30 uur in het gemeentehuis een informatiebijeenkomst.

Ook donderdag 19 april aanstaande is er na de raadsvergadering een vervolgbijeenkomst, na deze beide bijeenkomsten wordt bezien of er genoeg en goed materiaal is voor een eerste concept van het Raolter Akkoord, en welke (ambtelijke) uitwerking er nodig is. Ook wordt er stil gestaan bij de opbouw en indeling van dit akkoord. Een financiële paragraaf zal er zeker onderdeel van uitmaken. Ergens gedurende deze besprekingen moet verder aandacht zijn voor de betrokkenheid van de samenleving in de komende vier jaar.

GemeenteBelangen heeft te kennen gegeven direct na beide bijeenkomsten een aanvang te maken met besprekingen over het te vormen college. Daarbij wordt een politiek-inhoudelijke insteek gekozen, mede op basis van de besprekingen van deze beide bijeenkomsten.

Voor meer informatie:   Informatieronde

Interessant? Deel het direct met uw netwerk