Verwijdering asbest berm Telgenpad

In het najaar van 2014 heeft de gemeente een onderzoek laten doen naar asbest onder het Telgenpad in Heeten. Aanleiding hiervoor was een melding van een wandelaar over een aangetroffen asbestplaatje. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat er asbest onder het pad aanwezig is. Dit asbest is echter voldoende afgedekt door de verhardingslaag van het pad. Begin 2015 heeft de gemeente een aanvullend asbestonderzoek uitgevoerd in de bovengrond van de berm aan beide zijden van het pad.  Uit de resultaten hiervan blijkt dat op één plek aan beide zijden in de berm asbestdeeltjes aanwezig zijn. Deze asbestdeeltjes zijn weliswaar ‘hechtgebonden’ (het zijn geen losse vezels die bij inademing vast gaan zitten in de longen), maar leveren wel een mogelijk risico bij contact (bijvoorbeeld bij oppakken door mens of dier). Dit betekent dat het asbest moet worden verwijderd.

Wandelroute

Op de plek, op ca. 200 m vanaf de Voortmansweg, waar de asbestplaatjes gevonden zijn, worden vrijdag 27 maart a.s. hekken geplaatst zodat de verontreinigde berm niet bereikbaar is. De wandelroute blijft daarom geopend.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk