Viering Nationale Boomfeestdag in Raalte

Enthousiaste leerlingen van de Linde planten een linde

Vanochtend hebben de leerlingen van groep 6, 7 en 8 van de basisschool De Linde na een klassikale uitleg over bomen en hun functie, verzorgd door Groei & Bloei, bomen en struiken geplant in de nieuw te realiseren wijk Kleine Hagen. Wethouder Wout Wagenmans benadrukte het belang van het groen voor mensen en dat een leefomgeving zonder groen niet voor te stellen is. Vervolgens ging hij  samen met de enthousiaste leerlingen een linde en nog 5 andere bomen planten. De kinderen gingen hierna in groepjes verder met de aanplant van verschillende soorten bosplantsoen.

boomfeestdag 2

Basisschool De Linde was blij om mee te mogen doen aan deze boomfeestdag en bij te kunnen dragen aan het vergroenen van de eigen omgeving. Tijdens de klassikale uitleg toonden de kinderen grote interesse en stelden veel vragen aan de vrijwilligers van Groei & Bloei.

Tot slot kregen de kinderen in hun klaslokaal een ‘boomplant’certificaat uitgereikt van wethouder Wagenmans. De juffrouw nam namens de school als aandenken het ‘Tinnen plantertje’ van Groei & Bloei in ontvangst. Voor de school en kinderen een mooie herinnering van deelname aan deze voorjaarsachtige boomfeestdag.

boomfeestdag 1

Interessant? Deel het direct met uw netwerk