Vitale dorpsgemeenschappen

Op 26 november werd er een symposium gehouden over  de toekomst van Overijsselse dorpen en vitale kernen. Onze raadsleden Jan Schokker, Lidy Holtmaat en André Bennink waren hierbij aanwezig, om informatie te verzamelen en ervaring uit te wisselen. Onze partij en raadsfractie zien het belang van de vitale kernen in de Gemeente Raalte. De leefbaarheid staat onder druk. Door de verkregen informatie heeft onze fractie haar kennis aangaande de dorpskernen weer wat vergroot.

 

Gedeputeerde Piet Jansen leidde het symposium, dat door zo’n 160 mensen bezocht werd, in. De leefbaarheid van dorpen staat onder druk, constateerde hij. Dat vraagt om actie. Daarbij heeft de provincie niet de voornaamste rol, maar de vooral de dorpen. Kijk naar succesvolle dorpen als IJhorst en Hoonhorst. De sleutel tot hun succes is dat zij zelf signaleren hoe ze hun leefbaarheid kunnen verbeteren. “Om een topdorp te kunnen zijn moet je een DOEDORP zijn. Dorpen hebben een enorm potentieel van betrokken mensen. Kunst is dat aan te boren. Overheden kunnen daarbij een stimulerende rol hebben”.

De toekomstagenda voor vitale dorpen is vooral een gespreksagenda. Communicatie tussen dorpsbewoners, dorpen, bewoners en bestuurders is essentieel.

 

• Vitale dorpen zijn, zoals Piet Jansen in zijn inleiding al vertelde, vooral doé-dorpen. Het begrip ‘samen’ is van belang. Het gaat erom samen te werken en samen problemen op te lossen.

• Voor overheden is het zaak, standaarden en oude systemen zoveel mogelijk los te laten. Daarvoor moet maatwerk, in samenspraak met dorpen, in de plaats komen.

• Belangrijk is ook de samenwerking met anderen. Haal inspiratie en ideeën niet alleen uit het eigen dorp, maar verbreed je horizon en kijk ook rond in de regio of op Europees niveau.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk