Voorstel voor definitief voorkeursrecht in Heino

De gemeente Raalte vestigde vorige maand een voorlopig voorkeursrecht op de vier voorkeurslocaties voor woningbouw in Heino. Het gaat om de locaties aan de Van der Capellenweg, Molenweg, Canadastraat (omgeving ijsbaan) en Brinkweg (aansluitend op Kiezebos). Het college van burgemeester en wethouders besloot op 27 november 2018 aan de gemeenteraad voor te stellen op deze voorkeurslocaties een definitief voorkeursrecht  te vestigen. In de raadsvergadering van 20 december 2018 neemt de gemeenteraad hierover een besluit.

De vestiging van het voorkeursrecht geeft de gemeente het recht van eerste koop van het perceel waarop het recht is gevestigd. Het betekent níet dat de betrokken eigenaar verplicht is de grond te verkopen.

De raad kiest met de vestiging van deze voorkeursrechten nog niet waar de woningbouwontwikkeling in Heino komt. De definitieve locatiekeuze voor woningbouwuitbreiding in Heino vindt later plaats, naar verwachting voor de zomer van 2019.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk