Voorstel wijziging huisvuilinzameling

Raalte zet volgende stap naar duurzame samenleving

Het college van burgemeester en wethouders van Raalte stelt aan de gemeenteraad voor om per 1 januari 2018 een nieuwe stap te zetten in het beter scheiden van huisvuil. Na de laatste aanpassing in 2015 zijn de inwoners van onze gemeente hun huisvuil beter gaan scheiden. Dat kan nog veel beter. Vaak treft ROVA nog textiel, gft-afval en plastic verpakkingsmateriaal aan bij het restafval. Minder restafval, meer recyclen is goed voor het milieu en, bij aanpassen van gedrag, ook goed voor de portemonnee.

Afwegingen

De wijziging van de huisvuilinzameling moet ervoor zorgen dat de gemeente Raalte de doelstelling voor 2020, 75% hergebruik en maximaal 100 kg restafval per inwoner haalt.

Om het doel te halen zijn twee scenario’s onderzocht:

  • Volledig omgekeerd inzamelen, waarbij het restafval niet meer aan huis wordt ingezameld, en
  • Laag frequent inzamelen, waarbij het restafval nog wel aan huis wordt opgehaald maar minder vaak.

De laatste variant is in Staphorst al succesvol ingevoerd, aanleiding om dit ook in Raalte in te voeren.

Met dit voorstel aan de raad lossen we bovendien een aantal knelpunten in de huidige inzameling op.

Wat verandert er

  1. In het voorstel staat dat inwoners vanaf januari hun gft-afval en grof tuinafval tegen nultarief kunnen aanbieden. Dat geldt zowel voor het laten legen van de gft-container als voor het wegbrengen naar het ROVA-milieubrengstation.
  2. Bewoners van hoogbouw in de gemeente kunnen, in de loop van 2018, hun pmd-afval (Plastic verpakkingsafval, metalen verpakkingen en drankenkartons) in speciale ondergrondse containers doen.
  3. Het restafval wordt minder vaak opgehaald, van een keer per 4 weken naar straks een keer per 8 weken.
  4. Ieder huishouden ontvangt een pasje voor een ondergronds afvalsysteem, zodat inwoners niet in de knel komen als de container voor restafval te vol zit.
  5. In ieder buurtdorp komt een ondergronds systeem voor het aanbieden van restafval. Ook kunnen inwoners gebruik maken van de ondergrondse systemen die nu al op veel plaatsen aanwezig zijn.

Groenafval

Voorgesteld wordt inwoners uit het buitengebied en bewoners van hoogbouw een korting op het basistarief te geven omdat daar geen groenafval wordt opgehaald. Zij kunnen hun gft-afval zelf wegbrengen en hoeven daarvoor niet te betalen.

Oplossen en voorkomen van knelpunten

De nieuwe manier van inzamelen maakt het mogelijk om een aantal knelpunten op te lossen. Zo komt er een eind aan de lange wachtrijen op de 6 zaterdagen dat inwoners grof tuinafval tegen nultarief kunnen aanbieden. Straks kunnen inwoners hun groenafval immers altijd tegen nultarief brengen als het ROVA-milieubrengstation open is.

Ook is er aandacht besteed aan de klachten van bewoners van hoogbouwlocaties over het aanbieden van pmd-afval. Stank door lang bewaren en vuil op straat door wegwaaiende zakken behoren straks tot het verleden. Dankzij de ondergrondse afvalvoorzieningen kunnen deze inwoners hun pmd-afval naar behoefte in de ondergrondse systemen kwijt. De nieuwe systemen worden geplaatst in de loop van 2018.

Bij de nieuwe manier van huisvuilinzameling blijft aandacht voor het individu belangrijk. Inwoners die door medische problemen meer afval produceren en grote gezinnen kunnen op maatwerk blijven rekenen.

Wat levert het op

Deze stap moet inwoners motiveren om hun afval beter te scheiden. Immers minder restafval aanbieden, betekent minder kosten, zeker als inwoners het gft-afval tegen nultarief kunnen aanbieden. Inwoners hebben de kosten daarmee voor een groot deel zelf in de hand.

Kijkend naar de aanbiedcijfers blijkt dat zeker 60% van de huishoudens nu al 6 maal of minder per jaar de restafvalcontainer aanbiedt. Dat percentage zal dankzij de genomen maatregelen verder toenemen.

Kortom goed voor je portemonnee, goed voor het milieu en een mooie stap naar een duurzame samenleving.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk