Voortgang coalitievorming

De coalitiebesprekingen in de gemeente Raalte tussen GB en CDA bevinden zich in een vergevorderd stadium. GB en CDA zijn het eens geworden over een akkoord op hoofdlijnen. De formateur, Johan Kiekebosch, heeft tijdens eerdere gesprekken meermalen aangegeven dat de coalitie van GB en CDA in de komende bestuursperiode hecht aan een zo breed mogelijk draagvlak voor te maken beleidskeuzes en de uitvoering daarvan in de gemeenteraad én in de samenleving. Daarom wordt het concept akkoord eerst voorgelegd aan alle fracties, voordat het definitief wordt gemaakt.
Er is overeenstemming bereikt over het aantal wethouders en de bijbehorende formatieomvang. De portefeuilleverdeling en de bemensing van de portefeuilles wordt nog nader uitgewerkt. Daarover wordt uiterlijk begin juni duidelijkheid verwacht.
Bespreken concept Hoofdlijnenakkoord op 27 mei in een openbare bijeenkomst met alle fracties
GB en CDA willen het concept Hoofdlijnenakkoord met alle fracties bespreken in een openbare bijeenkomst welke wordt gehouden op dinsdag 27 mei, aanvang 20.00 uur in het gemeentehuis van Raalte. De formateur, Johan Kiekebosch zal deze avond leiden. Belangstellenden zijn als toehoorder welkom. Na deze bijeenkomst gaan GB en CDA het Hoofdlijnenakkoord definitief maken. In een extra openbare raadsvergadering, gepland op dinsdag 10 juni, volgt dan het debat om tot vaststelling van het Hoofdlijnenakkoord te komen.
Vier wethouders met een totale formatieomvang van 3,4 fte.
Er komen vier wethouders met een totale formatieomvang van 3,4 fte. GB levert hiervan 1,75 fte en het CDA 1,65 fte. Volgens planning worden de wethouders geïnstalleerd in de extra openbare raadsvergadering van 10 juni a.s.

De portefeuilleverdeling en de bemensing van de portefeuilles wordt nog nader uitgewerkt. Daarover hoopt de formateur uiterlijk begin juni helderheid te hebben.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk