Vraag over volle treinen

Tijdens de raadsvergadering van 31 januari heeft GemeenteBelangen aan het college van B&W gevraagd naar de stand van zaken met betrekking tot de overvolle treinen. Dit naar aanleiding van een brief van Plaatselijk Belang Heino over dit onderwerp. GemeenteBelangen is van mening dat deze problematiek extra onder de aandacht van de provincie moet worden gebracht.

Wethouder Melenhorst kwam met de volgende reactie: formeel is dit geen zaak van de gemeente, er zijn en er worden gesprekken gevoerd met Plaatselijk Belang, Provincie, Prorail en Keolis. Er komen aanpassingen aan het spoor en er wordt een extra trein ingezet tijdens de spits. Ook wil de wethouder de raad blijven informeren over de stand van zaken.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk