Vragen GB kaderbrief Omgevingsdienst

GemeenteBelangen had afgelopen donderdag tijdens de raadsvergadering een aantal vragen met betrekking tot de kaderbrief van de Directeur van de Omgevingsdienst. In deze brief wordt een enorme uitbreiding en verbreding van taken door de omgevingsdienst aangekondigd. Volgens GemeenteBelangen is dit in tegenstelling met de afspraken en doelstellingen die destijds bij verzelfstandiging van de omgevingsdienst zijn gemaakt. GemeenteBelangen maakt zich zorgen dat de omgevingsdienst steeds verder uitdijt en zich taken toe-eigent die niet onder deze dienst horen te vallen. Een gevolg hiervan is ook dat de gemeenteraad steeds meer op afstand komt te staan en haar controlerende taak onvoldoende kan uitoefenen.

Vragen en de antwoorden van wethouder Wagenmans;

  • deelt het college de zorgen van GemeenteBelangen?

A; de wethouder deelt deze zorgen niet, er zijn geen uitbreiding van taken door de omgevingsdienst.

  • Hoe gaat het college hiermee om?

A; de wethouder geeft aan de raad hierin te willen meenemen en met een voorstel te komen om de omgevingsdienst een keer uit te nodigen om toe te lichten op de kaderbrief.

  • Wat zijn de momenten voor de gemeenteraad om invloed uit te oefenen en sturing te geven aan het beleid van de omgevingsdienst?

A; de wethouder geeft aan dat dit verschillende momenten zijn os bij de begroting.

Tot slot geeft de wethouder aan dat het college altijd heeft gestreden voor eigen inbreng vanuit de gemeente Raalte bij de omgevingsdienst.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk