Vragen GB meekoppelkansen Overijssels Kanaal

Vragen GemeenteBelangen over meekoppelkansen voor ontwikkeling van recreatieve en toeristische functie van het Overijssels Kanaal.

GemeenteBelangen heeft onlangs vragen gesteld over de meekoppelkansen voor ontwikkeling van de recreatieve en toeristische functie van het Overijssels Kanaal naar aanleiding van het verstrekte voorbereidingskrediet door het Waterschap Drents Overijsselse Delta. Wat GemeenteBelangen betreft kan dit krediet ten goede komen aan recreatie en toerisme binnen Raalte en wordt het centrumgebied aantrekkelijker door bijvoorbeeld het opknappen van de MOK-werfjes. Verder heeft GemeenteBelangen vernomen dat er plannen zijn vanuit ondernemers en Salland Marketing om het gebied rondom het Overijssels Kanaal verder te ontwikkelen.

Het college van B&W geeft aan al langere tijd in overleg te zijn met het Waterschap Drents Overijsselse Delta om toeristische activiteiten op of bij het Overijssels Kanaal mogelijk te maken. Tot op heden kwamen recreatieve initiatieven moeilijk van de grond, mede doordat de regelgeving van het Waterschap Drents Overijsselse Delta dit niet toeliet. Het college van B&W geeft aan te blijven aandringen om recreatieve kansen meer mogelijk te maken. Tevens worden er gesprekken gevoerd met ondernemers om initiatieven verder te brengen. Er is een verkennende memo op hoofdlijnen opgesteld voor de mogelijkheden rondom het Overijssels Kanaal, welke ook zal worden gedeeld met het Overlegplatform Recreatie en Toerisme.

GemeenteBelangen houdt de ontwikkeling omtrent dit onderwerp scherp in de gaten en hoopt dat er in de toekomst initiatieven van de grond komen om het Overijssels Kanaal aantrekkelijker te maken voor recreatie en toerisme in Raalte.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk

Één suggestie bij “Vragen GB meekoppelkansen Overijssels Kanaal

Reageren niet mogelijk.