Vragen GB over gevolgen niet doorgaan asbestverbod 2024

De Eerste Kamer heeft het verbod op asbest in 2024 weggestemd. De fractie van GemeenteBelangen Raalte heeft daarom vragen gesteld aan het college. Raadslid Jan Schokker wil van het college weten wat de gevolgen voor de gemeente Raalte zijn van het niet doorgaan van het asbestverbod per 2024. Ook wil GemeenteBelangen weten wat het college wil doen met de ambtelijke capaciteit welke nu waarschijnlijk over is nu dit verbod niet doorgaat.  In de begroting van de omgevingsdienst is extra geld en ambtelijke capaciteit gevraagd voor handhaving en controle met het oog op het asbest verbod. Schokker wil weten hoe gaat men hier nu mee om, moet de begroting worden bijgesteld? Tot slot nog de vraag of de gemeente Raalte doorgaat met het stimuleringsbeleid om toch zoveel mogelijk asbestdaken te saneren nu dit landelijke verbod per 2024 van de baan is?

Interessant? Deel het direct met uw netwerk