Vragen GB over incident varkenshouderij Boxtel

Afgelopen donderdag heeft GemeenteBelangen tijdens de raadsvergadering vragen gesteld over de inval van activisten in stallen bij een varkenshouder in Boxtel. Dit naar aanleiding van reacties vanuit Raalter agrariërs richting raadslid Jan Schokker van GemeenteBelangen. Daarom wilde Jan het volgende van het college weten. Hoe reageren we als er een soortgelijke situatie ontstaat binnen de gemeente Raalte? En is er een protocol als er een soort gelijke situatie voor doet als in Boxtel, en zo ja ? hoe ziet dat er dan in grote lijnen uit?

Burgemeester Martijn Dadema kwam meteen met de volgende reactie: Het college heeft ook kennis genomen van de situatie in Boxtel, een onacceptabele gang van zaken. De burgemeester is blij dat het landelijk ook breed afgekeurd is door de politiek en maatschappelijke organisaties. Het betreden van een erf is een strafbaar feit. Het college zou dan ook graag willen dat agrariërs zich melden als strafbare feiten zich voordoen, dus de politie bellen. Ook wil de burgemeester benadrukken dat men vooral niet het recht in eigen hand moet nemen. Er is een protocol gekomen  nav het incident in Boxtel, er is opgeschaald en er is nationaal een handelingsperspectief gemaakt voor de politie en voor de agrariërs, dit in nauw overleg met het ministerie van Landbouw en Visserij en de LTO. Dit gaat over het voorkomen van, het versterken van de informatiepositie en communicatielijnen van de politie en de LTO. De politie heeft een groot aantal maatregelen genomen.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk