Vragen GB over openbaar toilet centrum Raalte

Afgelopen week heeft GemeenteBelangen vragen gesteld over het openbare toilet in het centrum van Raalte:

GemeenteBelangen wordt regelmatig benaderd door inwoners met betrekking tot het openbaar toilet.
In 2019 hebben zowel de fractie van GemeenteBelangen als de fractie van Burgerbelangen vragen
gesteld rondom de openbare toiletten. Het antwoord was duidelijk, we gaan in gesprek met de ROV over de actie ‘nette toiletten’. De Centrumvisie is onder de aandacht gebracht bij onze inwoners. We begrijpen dat dit een visie is, we willen bij de uitwerking erop wijzen dat dit een belangrijk punt is om mee te nemen in de uitwerkingsplannen.

GemeenteBelangen maakt zich op dit moment zorgen over de huidige situatie waarin we leven met het coronavirus. De winkels zijn gesloten of op afspraak open. De horeca en het Kultuurhus moeten nog gesloten blijven. Er zijn bewoners en bezoekers in Raalte die graag gebruik willen maken van een toilet. Op dit moment is het niet mogelijk. We begrijpen ook dat de ondernemers in het centrum, die nu gedeeltelijk open mogen en straks weer open mogen, er niet op staan te wachten in deze tijd om iedereen naar het toilet te laten gaan. Dit kan ook in de toekomst voor problemen gaan leiden. Misschien kunnen er tijdelijke toiletten worden geplaatst die ook bij evenementen worden gebruikt, in gesprek gaan met ondernemers van supermarkten en de openbare toiletten op de Domineeskamp voor dit moment openstellen, om zo de bewoners en bezoekers van Raalte, die naar het toilet moeten, een mogelijk te bieden.

GemeenteBelangen wil daarom de volgende vragen stellen:

  1. Is het college op dit moment in gesprek met de ROV en andere ondernemers over het gebruik

van de toiletten?

  1. Is het college bereid om op zeer korte termijn het openstellen van toiletten te onderzoeken, nu

er geen mogelijkheid is om naar het toilet te gaan in het centrum van Raalte?

  1. Is het college bereid om hier een tijdelijke voorziening te realiseren, zolang het centrum nog

niet is veranderd en zolang het coronavirus in ons midden is?

Interessant? Deel het direct met uw netwerk