Vragen GB over Startersleningen

GemeenteBelangen heeft zich in het verleden sterk gemaakt voor startersleningen voor (startende) inwoners uit de Gemeente Raalte op de woningmarkt. Het college van B&W heeft in 2017 besloten dat starters geen gebruik meer kunnen maken van de starterslening.
GemeenteBelangen merkt op vanuit gesprekken met inwoners dat starters nog steeds moeite hebben om geld te lenen voor het kopen van een woning. Studieschulden en strenge eisen voor creditverstrekking van banken zijn voorbeelden die het verkrijgen van een hypotheek in de weg staan. Voor GemeenteBelangen is het belangrijk dat ook inwoners die net het diploma op zak hebben, en aan het werk kunnen binnen hun eigen gemeente, in staat zijn een huis te kunnen kopen.
In de raadsvergadering van donderdag 27 juni heeft Jan Schokker het College van B&W verzocht nog eens te kijken naar de mogelijkheden om de starterslening in Raalte weer in te voeren. De verwachting van GemeenteBelangen is dat hier veel animo voor is. Tevens ziet GemeenteBelangen dat buurtgemeente Olst-Wijhe juist de mogelijkheden voor een starterslening heeft verruimd. De wethouder heeft toegezegd de mogelijkheden te onderzoeken, wij wachten af en houden u op de hoogte.
Interessant? Deel het direct met uw netwerk