Vragen inzake rente op gemeentelijke leningen

In De Stentor van vrijdag 5 mei 2017 staat een artikel over de “woekerrente” die in de gemeente Apeldoorn fors naar beneden is gegaan, n.l. van 12% naar 2,3%. Volgens de wethouder van Apeldoorn is deze gemeente de eerste die het voorbeeld volgt van de sociale kredietbank in Den Haag, die het “woekertarief” in januari al overboord zette. Wettelijk is het toegestaan om voor dit soort leningen 14% rente te hanteren! Blijkbaar zijn de kosten voor dergelijke persoonlijke leningen hoog, vanwege het onderzoek dat nodig is om het krediet te bepalen. Apeldoorn heeft de rente verlaagd omdat ze hiermee het beleid socialer willen maken voor mensen die net boven het wettelijk minimum inkomen zitten en niet bij een bank kunnen lenen of tijdelijk rood kunnen staan, voor een onverwachte uitgave zoals wasmachine of koelkast.

Ook in andere gemeenten zijn hierover vragen gesteld zoals in januari 2017 in de gemeente Olst-Wijhe. Deze gemeente toonde zich bereid bij de Kredietbank Salland te informeren of die erover denkt de tarieven te verlagen.

GemeenteBelangen vindt het niet sociaal om bij mensen met een inkomen net boven de 110% van de geldende bijstandsnorm bij een defecte wasmachine, koelkast of vanwege woningaanpassingen zoals een traplift, leningen te laten afsluiten bij gemeentelijke kredietbank Assen, die hiervoor vervolgens een “woekerrente” berekent. In de gemeente Raalte kunnen minima een beroep doen op sociale voorzieningen, o.a. de witgoedregeling, maar wat als je net boven de 110% van de geldende bijstandsnorm zit en wat als je dan als gehandicapte een traplift nodig hebt?

GemeenteBelangen heeft daarom vragen gesteld aan het college en wil weten hoeveel mensen in de gemeente Raalte gebruik maken van een sociaal krediet en of er al klachten zijn binnengekomen over de hoge rente en zo ja, hoe heeft de gemeente deze klachten opgelost. Ook Vraagt GemeenteBelangen om de aanpassing van de rente met terugwerkende kracht in te laten gaan.

Daarnaast kan b.v. bij financiële problemen in het Midden en Klein Bedrijf, o.a. agrarische sector en winkeliers, een overbruggingskrediet worden aangevraagd in het kader van de Bijzondere Bijstand. GemeenteBelangen vraagt ook hiervoor uitdrukkelijke aandacht.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk