Vragen mbt arbeidsplaatsen Jumbo

Vanavond tijdens de raadsvergadering heeft Jan Schokker vragen gesteld met betrekking tot Jumbo aan verantwoordelijk wethouder Loevezijn.

Twee derde van het aantal nieuwe arbeidskrachten bij Jumbo komt via een uitzend bureau meestal van buiten Nederland. De wethouder heeft recentelijk toegezegd met de directie van Jumbo in gesprek te  gaan om zoveel mogelijk mensen uit de regio een arbeidsplaats te bieden. Ook zou gekeken worden naar mensen uit de kaartenbak (statushouders, oudere werknemers, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt end.)

Vragen:

1 Hoe zijn deze gesprekken verlopen?

2 Vind de wethouder dat Jumbo voldoende invulling heeft gegeven aan de wensen van college en raad?

3 Zo nee, Ziet de wethouder mogelijkheden om deze doelstellingen wel te bereiken?

In een reactie op de vragen geeft Wethouder Loevezijn aan dat de gesprekken met Jumbo goed zijn verlopen en nog steeds lopen. Het gaat om verschillende doelgroepen; bv statushouders en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Op dit moment is een derde van de werknemers afkomstig uit Raalte en regio. In de vervolggesprekken worden ook de andere regio gemeenten betrokken om zo te kijken naar meer mogelijkheden om mensen uit Raalte en de regio aan het werk te krijgen.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk